BLIV MEDLEM

Positiv psykologi

Hvad er positiv psykologi?

Positiv psykologi handler om at se lysere på tilværelsen, bl.a. fordi dit humør, tanker og følelser påvirker dit helbred. Ved positiv psykologi har du fokus på alt det som fungerer, gør dig glad og som skaber værdi.

Som mennesker er vi tilbøjelige til at fokusere på det negative. Der skal kun én dårlig oplevelse til, før de positive oplevelser er skubbet i baggrunden. Vores humør og sindstilstand afhænger af, hvad vi tænker, og hvad vi gør. Er vores tanker negative, bliver vores humør også derefter.

Men det betyder ikke, at du med vold og magt skal skubbe de negative tanker væk, fordi det koster meget af din energi. Det handler om at teste, omstrukturere og defusionere dine tanker.

Test og omstrukturer dine tanker

Hvad er tankens funktionalitet? Tjener det et positivt formål, at tanken kværner løs inde i hovedet på dig? Hvis din tanke ikke tjener et godt formål, så øv dig i at lægge tanken væk og i stedet vende tilbage til et bevidst nærvær ved for eksempel at fokusere på dit åndedræt, lugte osv.

Derudover er det godt, hvis du øver dig i at defusionere dine tanker – altså ”stå af tanketoget”. Dvs. lade dine tanker være tanker, og ikke gøre dem synonyme med dig.

Tanker

Hver dag tænker vi op mod 60.000 tanker. Vores tanker er udgangspunkt for mange af vores beslutninger. Vi tillægger ikke umiddelbart vores tanker magt, men fakta er, at de påvirker os konstant.

Men hvad er tanker? Tanker er bare tanker. Dine tanker er ikke virkeligheden, men din egen fortolkning af virkeligheden. Du er ikke dine tanker, dine tanker er ikke lig med dig. Tanker er bare tanker. Dine tanker er en del af en samlet gruppe, som består af fire elementer: tanker, følelser, krop  og adfærd, som hver især påvirker hinanden. Dine tanker påvirker dine følelser, som påvirker din adfærd osv.

Vores tanker har stor betydning for, hvordan vi har det følelsesmæssigt, og hvordan vi vælger at handle i hverdagen.

Negative tanker

Negative tanker kan være hæmmende i din dagligdag. Hvis du for eksempel gentagende tænker ”Jeg får aldrig styr på mit blodsukker!”, vil tanken skabe en følelse af usikkerhed, mindreværd og dårlig samvittighed i dig. Den negative tanke skaber også en kropslig reaktion. Det kan være uro i maven, hjertebanken eller øget svedproduktion.

Dine tanker, følelser og kropslige reaktioner sætter en stopper for din ønskede adfærd. Hvis du for eksempel har et mål om at måle dit blodsukker fire gange dagligt, kan det være svært at opnå, hvis du har negative tanker omkring, at du aldrig får styr på dit blodsukker samt en følelse af mindreværd og uro i kroppen.

Har du generelt negative tanker omkring dig selv og din diabetes, kan det som oftest ses i din egenomsorg. Tanker som ”jeg er ikke noget værd”, ”jeg gør det ikke godt nok” eller ”det hele kan også være lige meget” gør det endnu sværere at leve et godt liv med diabetes.

Tanker er som magneter. Hvis du først har én negativ tanke, så går der ikke længe før den næste negative tanke melder sig.

Vend de negative tanker

Oplever du en overvægt af negative tanker, er det vigtigt, at du får arbejdet med dine tanker og forandret de negative tanker til positive. Det er en svær øvelse, men den vil med tiden give dig en følelse af optimisme og velbehag.

Det vigtigste er, at du kender dine tanker, så du kan tage afstand fra dem og øve dig i, at de ikke tjener en positiv funktion, så de ikke kommer til at styre din adfærd. Hvis du kan se dine tanker som tanker, og du ikke smelter sammen med dine tanker, vil du opleve en reduceret følelsesmæssig belastning.

Øv dig i at opdage, når du tænker negative tanker og spørg dig selv, om det virkelig er rigtigt, og om der findes andre mere positive versioner.

Måske det vækker negative tanker og følelser, når du skal stikke dig for at måle blodsukker eller tage medicin. Du kan måske føle smerte, usikkerhed og ængstelse for fejldosering, frustration og fortvivlelse over sygdommens kompleksitet, følelsen af frihedsberøvelse og kritik af dig selv, hvis dit blodsukker ikke er i balance.

Overvej om alle disse negative tanker og følelser kunne ændres til optimisme over, at du gør det så godt, du kan lige nu.

Øvelse: Øv dig i at vende dine negative tanker til noget positivt. For eksempel:

  • Jeg skal passe min diabetes perfekt à Jeg passer min diabetes, så godt jeg kan - og med det in mente, at ingen kan gøre det perfekt hele tiden.
  • Ingenting jeg gør, kan stoppe udviklingen af senkomplikationer à Når jeg passer min diabetes så godt jeg kan, vil det reducere risikoen for at udvikle senkomplikationer.
  • Er mit blodsukker for højt/lavt, betyder det, at jeg har gjort noget forkert/dumt à høje/lave blodsukre forekommer, uden at det har noget at gøre med mine handlinger.
  • God egenomsorg betyder, at min diabetes styrer mit liv àgod egenomsorg tager tid og kræfter, men det betyder, at jeg føler mig i kontrol over mit liv og min diabetes.
  • Jeg kan ingenting/jeg har ikke styr på noget à Er det virkelig sandt? Eller er der faktisk noget, du kan/gør og har styr på? Anerkend dig selv for det.

Brug tiden på det, der gør dig glad

Følelser er altid berettiget og skal ikke negligeres. Negative følelser som vrede, bitterhed eller jalousi er normale følelser. Det er individuelt, hvor meget disse følelser får lov til at fylde. Nogle mennesker har svært ved at slippe de negative følelser og bliver ved med at fokusere på dem, hvilket kan være en ond cirkel at komme ind i.

Jo mere tid du bruger på det, der gør dig glad, jo bedre har du det. Fylder du din tilværelse med ting, der giver dig overskud, energi og værdi, vil du opleve et større velbehag.

Det kan være svært at få øje på de gode ting, hvis du er stresset, deprimeret eller har angst. Men prøv at huske tilbage på, hvad der gjorde dig glad førhen, hvad der gav mening og ro. Prioriter de aktiviteter, der stimulerer dig. Det kan være havearbejde, en tur på stadion med drengene, læse en god bog, brunch med veninden eller en løbetur i skoven.

Brug tiden på det, der gør dig glad

 

Vi er ikke altid og kan ikke altid være mindful. Hvis vi skal fungere i hverdagen, er vi nødt til også at leve i for- og fremtiden.

Er du overbelastet af opgaver? Justér dine ambitioner, så dine opgaver er overkommelige. Se på din hverdag og mærk efter. Handl på det, der ikke fungerer – ellers risikerer du at brænde ud. Tilrettelæg din hverdag, så du engang imellem oplever nærvær, ro, fordybelse, adspredelse og afslapning.

Lav et skema over de aktiviteter, som du går og gør i det daglige, og vurdér om de er mest nærende (skaber glæde og energi) eller mest tærende (skaber udmattelse og stresser). Mærk efter og vurdér om der er tilstrækkeligt med nærende aktiviteter i dit liv. Hvis ikke, så find ud af, hvordan du får mere plads til nærende aktiviteter.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes