MIT DIABETESBLIV MEDLEM

"Du kommer til at tænke på noget andet"

På Svendborg-egnen har man fået hul igennem til de mange mænd, der har svært ved gå til lægen og ikke benytter sig af sundhedsvæsenets tilbud, når de bliver syge. Flere af dem har diabetes, og fælles for dem er, at de har fundet ud af, at det er herligt at komme ud at røre sig i naturen – så længe, det bare foregår sammen med andre mænd og på deres egne præmisser. Manden bag håber, at hans gode resultater kan blive spredt ud til hele landet, så mænd vil klare sig bedre i sygdomsstatistikkerne, end de gør i dag.

Tekst: Helge Coroli Frandsen
Foto: Nils Lund Pedersen

Åndedrætsøvelserne i naturen er med til at øge livsglæden. Her er det Frits Bjørn-Eriksen, der trækker vejret koncentreret i forårssolen

Frits Bjørn-Eriksen trækker vejret langsomt ind gennem næsen, holder vejret et par sekunder, før han ånder langsomt ud igennem munden. Forårets første varme solstråler rammer den 74-årige pensionerede smed i det furede ansigt. Han sidder med lukkede øjne i skrædderstilling på en træstub i Vejstrup Ådal lidt nord for Svendborg. Vinden suser svagt i træerne, fuglene kvidrer forårskådt, og bækken pludrer lystigt derudaf.

Vildmandskurset virker

  • 87 procent mener, at vildmandskurset har forbedret både deres fysiske og psykiske velbefindende i nogen eller i høj grad.
  • 65 procent vurderer deres helbred som vældig godt eller godt mod 56 procent før kursets start. Andelen, der vurderer deres helbred som dårligt, er faldet fra 45 procent ved kursets start til 30 procent efter kurset.

De fire elementer i Vildmandskurset:

  • Natur og naturvejledning
  • Meditation og opmærksomhedstræning
  • Kropsfornemmelse og balance
  • Fællesskab

Initiativtager Simon Høegmark er i gang med et ph.d.-studie på Syddansk Universitet omkring naturens rolle i mænds rehabilitering og håber at få spredt lignende kurser ud over hele Danmark. Vildmandskurset er udviklet i samarbejde mellem Naturama (tidligere Svendborg Zoologiske Museum), Svendborg Kommune og Syddansk Universitet.

Frits har et fredfyldt, men også koncentreret udtryk i ansigtet. Han tænker overhovedet ikke på den type 2-diabetes, han fik konstateret for et års tid siden. I stedet lytter Frits opmærksomt til instruktionerne fra naturvejleder Simon Høegmark – og han er ikke alene.

Omkring Frits sidder 34 andre mænd, alle på den gode side af 50 år, og tier stiller, mens de langsomt ånder ind og ud, og lidt efter lidt begynder at lægge mærke til naturens lyde, lugten af fugtig skovbund og mossets blødhed på bagdelen.

– Man sidder faktisk og forsvinder helt væk, og det eneste man tænker på, er lyden dernede fra åen, fortæller Frits, da seancen i skovbunden er overstået.

Tier stille 

Åndedrætsøvelserne er led i et nøje tilrettelagt program designet til at give livsglæden tilbage til mænd, der på grund af sygdomme som diabetes, KOL, kræft, hjerte-kar-lidelse eller lignende har været slået ud af kurs. Og det virker.

– Jeg synes, at de åndedrætsøvelser, vi lavede til sidst, er alle tiders.Det er jo utroligt, at så mange mænd kan sidde og tie stille på samme tid. Man får faktisk sådan lidt fordybelse, og det er ikke på samme måde som at sidde derhjemme i sofaen og falde i søvn. Her skal du sidde og koncentrere dig om at holde fokus på naturen, og hvad den har at byde på, siger Frits, der var noget skeptisk, da han startede på kurset to måneder tidligere.

Dagens tur er startet et par timer tidligere med at tænde op i et bål og gennemføre nogle strækøvelser, før den store gruppe af granvoksne mænd begav sig afsted på endnu en naturoplevelse. Bålet skulle gerne stå klar, så mændene kan få lidt godt at spise, når de vender tilbage efter dagens strabadser, der i øvrigt foregår i komplet stilhed de første ti minutter.
Mændene skal nemlig øve sig i at sanse naturen, for ifølge kursusleder Simon Høegmark viser forskning, at hvis man er ude i naturen, så slapper man af og restituerer bedre, hvis man er syg. Han er uddannet naturvejleder og har sammen med Svendborg Kommune designet kurset, mændene deltager i.

Op ad bakke

Flokken af mænd – der nu har fået lov til at snakke – har bevæget sig længere ned igennem ådalen. Næste stop er på toppen af den 20-30 meter dybe dal, og turen op ad den stejle skråning ser umiddelbart ud til at være noget af en udfordring for én af kursets andre deltagere, 71-årige Søren Schou Sørensen. Han og hans kone har haft type 2-diabetes i ti år, men det er KOL, der gør gåturen til en kraftanstrengelse for Søren. 

Naturen gør os godt

Man ved i dag, at naturen er en vigtig ressource i forhold til menneskers sundhed.

For eksempel viser forskning, at såkaldt “spontan opmærksomhed” øger kroppens mulighed for at komme sig fysisk og psykisk, og at ophold i nøje udvalgte naturområder øger tilstanden af spontan opmærksomhed.

I dagligdagen oplever vi ofte “fokuseret opmærksomhed”, når vi for eksempel bevæger os rundt i byen og skal passe på i trafikken. Det er stressende i længden, da hjernen hele tiden skal sortere uvæsentlig information væk. Under spontan opmærksomhed scanner vi snarere vores omgivelser, så vi kommer i en slags tilstand af flow, hvor vi ikke bruger energi på at sortere i indtrykkene. I stedet får hjernen ro til at restituere. 

Kilde: The Importance of Nature in Coping. Alnarp: Swedish University of Agricultural Sciences, 2007.
Den naturlige løsning. Natur, 2012 


– Jeg har haft sagt til Simon, at jeg tror, jeg holder op, for jeg vil sgu ikke være den, der sinker de andre. Så sagde Simon, nej, det gør du ikke, for så kommer vi fandeme ud og henter dig, fortæller Søren, mens han hiver efter vejret.

Han er dog fast besluttet på at forcere stigningen, og hans trick er at kigge ned i jorden hele tiden, så han aldrig kan se, hvor langt der er tilbage. Det hjælper også, at Simon skubber bag på Søren og giver ham et boost op ad de stejle bakker, og at de andre kursister kommer med opmuntrende tilråb.

– Det betyder, at jeg ikke siger fra, som jeg jo ellers havde overvejet lidt, siger Søren.
Han er blevet pensioneret for nogle år siden efter en lang tilværelse som købmand og brugsuddeler, der ikke levnede meget plads til hobbyer eller lignende. Da arbejdslivet var overstået, faldt Søren ned i lidt af et sort hul, der ikke blev bedre af hans fysiske dårligdomme.
For nogle år siden tog Svendborg Kommune kontakt til Søren, og fik ham med på ét af deres Vildmandskurser, og Søren er hængt ved siden. For at fastholde mændene i de gode vaner har Simon stiftet en forening, som alle kursusdeltagere kan blive medlem af, når de har gennemført kurset. Søren er fast mand de to gange om måneden, foreningen mødes.

– Jeg synes, det er fantastisk. Jeg har virkelig haft svært ved at gå fra at være i butikken fra klokken 6.30 til 18.30 og være på hele tiden til så ingenting. Der skal komme noget andet i stedet, og det synes jeg, der er kommet igennem det her, efter vi har fået foreningen op at stå. Det er dejligt, en dag som i dag, at komme hjem efter 3-4 timer og sige: “Ej, hvor var det godt det her”. Der er mange ting, der går op i en højere enhed, fortæller Søren.

Du kommer væk fra hverdagen

Frits tænker også, han skal være med i foreningen, og han er glad for, at der var en dame fra kommunen, der havde gode nok overtalelsesevner til at få ham med på kurset.

– Jeg synes, det her kursus er med til at holde de gode vaner ved lige, og at du kommer til at tænke på noget andet. Det må ikke blive sådan, at diabetes overtager hverdagen. Det er heller ikke det, vi overhovedet snakker om herude. Det er dagligdagen, og hvad man har oplevet i en menneskealder – og én kender én og en anden kender en anden. Det er jo også skægt. Det er noget helt andet. Du kommer væk fra hverdagen, fortæller Frits, da mændene kommer tilbage til bålpladsen.

Ilden har vokset sig varm og god, så det går stærkt med at få stegt himmerigs mundfulde i form af dadler på en pind svøbt i ost og bacon. Snakken går lystigt og trods den netop overståede åndedrætsmeditation, overdøver bulderlatteren for en stund fuglefløjt og rindende vand.
Mænd er jo engang mænd, og Simon er da også fuldstændig velovervejet omkring, at kurset kun er for mænd og ikke for kvinder.

– Hvis der både er mænd og kvinder på sådan et hold, så klapper mændene i, og kvinderne overtager, siger Simon og forklarer:

– Kurset er designet til de mænd, som ikke får brugt sundhedsvæsenets tilbud eller gået til lægen. Mange af dem siger, at sundhedssektoren er en kvindedomineret verden, og der hersker en meget feminin tilgang. Så nu har vi prøvet at lave en maskulin tilgang, siger Simon.
Søren er glad for, at kurset kun er for mænd og mener, det ville gøre en stor forskel, hvis der var kvinder med.

– Det gør jo, at der er en anden og mere fri tone. 

Søren Schou Sørensen (siddende th.) hygger og taler med de andre mænd omkring bålet, hvor dadler svøbt i bacon og ost venter på at blive fortærret

Ingen ynk

I dag er stemningen munter omkring bålet, men ifølge Simon bruger de også snakken omkring den levende ild til at få åbnet op omkring nogle af de ting, der kan være svære for mændene.

– Det giver noget synergi, når mændene kommer ud og er sammen med andre mænd i naturen. De tør åbne op og fortælle om deres problemer. De kan støtte op om hinanden, og de bruger deres erfaringer med sundhedssektoren og deres sygdomme, siger Simon, der i samme åndedrag understreger, at kurset ikke er et sted, hvor man sidder og ynker hinanden.

– Det er ikke det, der er det væsentlige. Det handler om at have det sjovt og have et frirum og et helle, hvor man kan restituere, så man ikke falder ned i et hul. Bare ved at være til stede, når man går to og to sammen eller sidder rundt omkring bålet, giver man hinanden livskvalitet, og samtidig får man bearbejdet nogle af de problematikker, man har.

Mændene på Svendborg-egnen har uden tvivl fået masser ud af Simons anstrengelser, og når vejret er til det, går Søren en god tur med en ven eller sætter sig på terrassen i solen og laver åndedrætsøvelser.

– Jeg kan mærke, det hjælper mig. Det der med at trække vejret ind igennem næsen og så lade det være lidt. Det bliver man altså lidt høj af.

Kom selv i gang mand
Undersøg, hvilket tilbud din kommune har omkring naturvejledning og sundhed og besøg sundmand.dk, hvor Forum for Mænds Sundhed har et kort over de såkaldte Mænds Mødesteder. Mænds Mødesteder er spredt ud over hele landet og her mødes mænd om projekter, de selv finder på. 

 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes