MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Optimal behandling

Den optimale behandlingsplan får du i samarbejde med din læge.

Diabetespatienter bliver behandlet og går til jævnlig kontrol enten hos egen praktiserende læge, på ambulatorium på sygehus eller begge steder. Går du til kontrol begge steder, er der én af lægerne, der er tovholder. Kontrollen kan også gennemføres af en anden fagkompetence end den lægefaglige – f.eks. sygeplejerske. For overskuelighedens skyld er der blot nævnt læge i listen nedenfor.

Klædt på til egenomsorg

Langt størstedelen af en diabetespatients behandling foregår uden for sundhedssystemet. I løbet af 3 måneder foregår blot 15 minutter i sundhedssystemet. En optimal daglig behandling er derfor i høj grad afhængig af en god egenomsorg. Men en god egenomsorg forudsætter at du som patient er blevet ”klædt på” af din læge til at varetage denne funktion.

Kriterier for den optimale diabetesbehandling

 • At patienten får kontrolleret langtidsblodsukker (HbA1c), blodtryk og kolesterol hos lægen så hyppigt som anbefalet af de lægefaglige selskaber
 • At patienten får kontrolleret fødder og øjne så hyppigt som anbefalet af de lægefaglige selskaber
 • At patientens resultater fra andre behandlere (f.eks. øjenlæge) tilbagerapporteres til lægen nemt og hurtigt
 • At diabetesbehandlingen tilstræbes at udmønte sig i, at patienten når de optimale behandlingsmål – der kan dog være tilfælde, hvor det ikke er muligt at opnå behandlingsmålene
 • At lægen i samarbejde med patienten opstiller, hvilke behandlingsmål patienten skal stile efter
 • At lægen forklarer patienten, hvor dennes tal ligger ved den pågældende kontrol, og hvilke behandlingmål de bør stile efter
 • At lægen informerer patienten om, hvordan vedkommende selv kan medvirke til at nå de fastsatte behandlingsmål ved sund livsstil og god egenomsorg
 • At konsultationen hos lægen er lang nok til, at patienten har mulighed for at fortælle og spørge til forskellige problemstillinger fra hverdagen
 • At lægen indberetter alle patienters data til en landsdækkende kvalitetsdatabase DVDD, for at sikre at kvaliteten af behandling kan følges
 • At patienten får den samme, ensartede, optimale behandling uanset bopæl og læge
 • At patienten nemt og hurtigt kan blive tilset af specialist, hvis det er påkrævet

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes