BLIV MEDLEM

HbA1c - langtidsblodsukker

Når du får målt dit langtidsblodsukker, viser tallene dig, hvordan dit blodsukkerniveau har været i de seneste ca. 8-12 uger.

Du kan få resultatet af prøven udtrykt på to måder:

 • HbA1c: Angives i mmol/mol
 • Middelglukose: Angives i mmol/l

Middelglukose er et beregnet gennemsnitligt glukoseniveau i blodet. Det vil sige, at det er udregnet på basis af HbA1c-værdien. Tallet fortæller, hvad du i snit ville have målt dit blodsukker til, hvis du kontinuerligt havde målt med dit eget måleapparat i den periode, som HbA1c dækker.

Her kan du kan læse flere detaljer om HbA1c

Hvor ofte er det relevant, at du får målt HbA1c?

Generelt er det relevant at måle HbA1c hver tredje til sjette måned. I nogle situationer vil det være relevant, at du får målt HbA1c enten hyppigere eller sjældnere. Er du for eksempel gravid, får du målt HbA1c lidt hyppigere. Omvendt kan du måske klare dig med kun at få målt HbA1c i forbindelse med årsstatus, hvis du har type 2-diabetes og har et stabilt og velbehandlet blodsukkerniveau.

Mål for dit langtidsblodsukker, når du har type 2-diabetes

Du og din behandler sætter sammen et individuelt mål for dit personlige langtidsblodsukkerniveau.

Det generelle mål for personer med type 2-diabetes: 

 • HbA1c: under 48 mmol/mol
 • Middelglukose: under 7.7 mmol/l

Det generelle mål for personer med type 2-diabetes og hjertesygdom:

 • HbA1c: under 58 mmol/mol
 • Middelglukose: under 9,3 mmol/l

Få et overblik i skemaet

Skemaet i nedenstående link viser værdierne for langtidsblodsukker. Her kan du se sammenhængen mellem HbA1c og middelglukose

Her kan du hente skemaet

Individuelle mål

Det er relevant at overveje et højere HbA1c mål end det generelle, såfremt en person med type 2-diabetes behandles med medicin, som kan føre til for lavt blodsukker.

Andre faktorer, der gør det relevant at overveje et højere HbA1c mål, kan være:

 • Svingende blodsukkerniveau
 • Tendens til at få for lavt blodsukker
 • Hjerte- karkomplikationer
 • Mange år med diabetes
 • Hvis det primære mål er symptomfrihed

Der er desuden mennesker med type 2-diabetes for hvem, man er særligt opmærksom på, at målet for HbA1c bør være noget lavere end 48 mmol/mol. Det gør sig fx gældende for gravide med diabetes. 

Læs mere om blodsukker ved graviditet og type 2-diabetes

Kilde: Dansk Selskab for Almen Medicins vejledning ved type 2-diabetes

Langtidsblodsukkeret, også kaldet HbA1c, er et udtryk for det gennemsnitlige glukoseniveau i blodet i de seneste ca. tre måneder. Det er en måling, der kun kan foretages med særligt måleudstyr hos din diabetesbehandler eller på et laboratorium.

Det nye langtidsblodsukker

Hidtil har du fået oplyst dit langtidsblodsukker opgjort i procent. Men fremover vil det blive opgjort som mmol/mol (millimol per mol). Det betyder, at et HbA1c på 6,5 % fremover vil svare til et HbA1c på 48 opgjort i mmol/mol.

Få et overblik i skemaet

Her på siden kan du se et skema, der viser, hvordan de nye og gamle HbA1c-værdier modsvarer hinanden.

Skemaet angiver desuden de optimale mål for langtidsblodsukkeret for type 1-diabetikere og type 2-diabetikere.

I skemaet kan du også se værdierne i forhold til et tredje nyt tal - middel-glukose. Dette tal er en hjælp til dig, så du bedre kan relatere dit langtidsblodsukker til de blodsukkerværdier, du selv måler hjemme.

Middel-glukose viser dig forbindelsen mellem langtidsblodsukkeret og dine egne blodsukkermålinger. Tallet fortæller, hvad du i snit ville have målt dit blodsukker til, hvis du kontinuerligt havde målt med dit eget måleapparat i den periode, som HbA1c dækker.

Middel-glukose er et beregnet gennemsnitligt glukoseniveau i blodet. Det er udregnet på basis af den nye HbA1c-værdi.

Langtidsblodsukker

* mindre end 7.5 ved hjertesygdom

Hvorfor nye tal?

Hidtil har man ikke målt HbA1c helt ens over hele Danmark på grund af forskelligt laboratorieudstyr. Derfor har man faktisk kunnet få lidt forskellige svar på den samme prøve, hvis den blev målt i forskellige laboratorier.

De nye tal er en mere præcis standard, som man vil begynde at tage i brug over hele verden. Dermed vil det nye tal være nemmere at sammenligne på tværs af lægepraksis, ambulatorier og landegrænser.

Du vil modtage tre tal

Diabeteslægerne har længe afventet en udmelding fra den europæiske diabetesorganisation og den amerikanske diabe¬tesforening om, hvilken af de tre værdier, man fremover vil anbefale, at patienterne får at vide, men den er endnu ikke kommet.

Herhjemme er laboratorierne så småt begyndt at bruge den nye standard. Indtil videre leverer de dog både de gamle og de nye HbA1c-tal.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes