MIT DIABETESBLIV MEDLEM

HbA1c - langtidsblodsukker

Når du får målt dit langtidsblodsukker, viser tallene dig, hvordan dit blodsukkerniveau har været i de seneste ca. 8-12 uger.

Du kan få resultatet af prøven udtrykt på to måder:

 • HbA1c: Angives i mmol/mol
 • Middelglukose: Angives i mmol/l

Middelglukose er et beregnet gennemsnitligt glukoseniveau i blodet. Det vil sige, at det er udregnet på basis af HbA1c-værdien. Tallet fortæller, hvad du i snit ville have målt dit blodsukker til, hvis du kontinuerligt havde målt med dit eget måleapparat i den periode, som HbA1c dækker.

Her kan du kan læse flere detaljer om HbA1c

Hvor ofte er det relevant, at du får målt HbA1c?

Generelt er det relevant at måle HbA1c hver tredje til sjette måned. I nogle situationer vil det være relevant, at du får målt HbA1c enten hyppigere eller sjældnere. Er du for eksempel gravid, får du målt HbA1c lidt hyppigere. Omvendt kan du måske klare dig med kun at få målt HbA1c i forbindelse med årsstatus, hvis du har type 2-diabetes og har et stabilt og velbehandlet blodsukkerniveau.

Mål for dit langtidsblodsukker, når du har type 2-diabetes

Du og din behandler sætter sammen et individuelt mål for dit personlige langtidsblodsukkerniveau.

Det generelle mål for personer med type 2-diabetes: 

 • HbA1c: under 48 mmol/mol
 • Middelglukose: under 7.7 mmol/l

Det generelle mål for personer med type 2-diabetes og hjertesygdom:

 • HbA1c: under 58 mmol/mol
 • Middelglukose: under 9,3 mmol/l

Få et overblik i skemaet

Skemaet i nedenstående link viser værdierne for langtidsblodsukker. Her kan du se sammenhængen mellem HbA1c og middelglukose

Her kan du hente skemaet

Individuelle mål

Det er relevant at overveje et højere HbA1c mål end det generelle, såfremt en person med type 2-diabetes behandles med medicin, som kan føre til for lavt blodsukker.

Andre faktorer, der gør det relevant at overveje et højere HbA1c mål, kan være:

 • Svingende blodsukkerniveau
 • Tendens til at få for lavt blodsukker
 • Hjerte- karkomplikationer
 • Mange år med diabetes
 • Hvis det primære mål er symptomfrihed

Der er desuden mennesker med type 2-diabetes for hvem, man er særligt opmærksom på, at målet for HbA1c bør være noget lavere end 48 mmol/mol. Det gør sig fx gældende for gravide med diabetes. 

Læs mere om blodsukker ved graviditet og type 2-diabetes

Kilde: Dansk Selskab for Almen Medicins vejledning ved type 2-diabetes

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes