MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Højt blodsukker

Hvad er symptomperne på for højt blodsukker?

Symptomerne på et for højt blodsukker er:

  • træthed
  • kvalme
  • mundtørhed
  • hyppig vandladning
  • tørst
  • kløe

De fleste mennesker med type 2-diabetes oplever for høje blodsukkerværdier, mens lavt blodsukker er mere sjældent.

Kontrol af dit blodsukker

Målet for din behandling af diabetes er at holde dit blodsukker så tæt på det normale som muligt. Dit blodsukker må derfor helst ikke på noget tidspunkt af døgnet overskride 10 mmol/l (en måleenhed).

Hvordan måler jeg mit blodsukker?

Du kan kontrollere blodsukkeret på forskellige måder:

  • med et blodsukkerapparat, kan man få svar på det nuværende blodsukkerniveau i løbet af få sekunder
  • med en langtidsmåling, vises gennemsnittet af dit blodsukker igennem en længere periode - dit langtidsblodsukker (HbA1c). 

Undgå højt blodsukker

Når du skal holde dit blodsukker nede, skal du tage de samme forholdsregler, som bruges til at regulere blodtryk og kolesterol. Det handler først og fremmest om at spise sundt og være fysisk aktiv.

Du vil muligvis opleve, at det kan være svært at nå ned på normale værdier for blodsukkeret, selvom du ændrer livsstil og får medicin til regulering af blodsukkeret.

I disse situationer er det en god idé, at du sammen med din behandler sætter dig et mål, som du selv synes, at du kan nå inden for et bestemt tidsrum. Disse delmål kan være det vigtige skridt på vejen mod det mål, som du har på længere sigt.

Hvorfor er et højt blodsukker skadeligt?

Forhøjet blodsukker (hyperglykæmi) er en risikofaktor, fordi for høje blodsukre på kortere og på længere sigt har en skadelig virkning i kroppen. Både på de små blodkar i øjne og nyrer samt på de store kar i kroppen.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes