BLIV MEDLEM

Blodsukker og diabetes 2

Blodsukkeret hos gravide kvinder, som ikke har diabetes, ligger normalt mellem 4 og 6 mmol/l. Det er i det interval både mor og foster har det bedst.

Du anbefales at måle dit blodsukker ofte, når du er gravid – mindst 6-7 gange dagligt. Mål det for eksempel før og efter hvert hovedmåltid og inden sengetid. Blodsukkeret hos kvinder med type 2-diabetes svinger som regel ikke så meget, men det er alligevel vigtigt, at du måler det ofte, for at holde øje med udsving. Din diabetesbehandler vil vejlede dig i forhold til din situation.

Blodsukkerværdier

Dit blodsukker skal ligge så tæt på det normale som muligt. Du bør stile efter følgende målværdier:

  • Før hovedmåltidet: mellem 4 og 6 mmol/l
  • 1½ time efter et hovedmåltid: mellem 4 og 8 mmol/l
  • HbA1c skal være under 50 mmol/mol de første 20 uger af graviditeten – og under 40 mmol/mol resten af graviditeten.

For højt blodsukker under graviditeten

Sukkeret i blodet passerer frit over moderkagen til barnet. Når blodsukkeret er for højt fører det ofte til, at barnet bliver overvægtigt. For tidlig fødsel forekommer også hyppigere end normalt, når blodsukkeret har ligget højt længe.

Ved meget høje blodsukkerværdier – over 15 mmol/l – samt i forbindelse med kvalme og opkastninger kan der dannes ketonstoffer, som kan føre til syreforgiftning. Derfor er det vigtigt at måle ketonstoffer i blodet eller i urinen i forbindelse med kvalme og opkastninger og ved blodsukker over 15 mmol/l. Hvis du måler forhøjede ketonstoffer i urin eller blod, skal du tage kontakt til din diabetesbehandler, da en syreforgiftning kan være livstruende for både mor og foster.

For lavt blodsukker under graviditeten

For lavt blodsukker (hypoglykæmi) er ikke usædvanligt under graviditeten. Både mild og svær hypoglykæmi skal hurtigst muligt behandles med ekstra kulhydrater i form af for eksempel æblejuice eller druesukker. Hav derfor altid ekstra kulhydrater med dig.  

Der er ikke beskrevet fosterskader som følge af mors hypoglykæmier. Et egentligt insulinchok indebærer dog altid en risiko for både mor og foster. Derfor er det vigtigt, at folk omkring dig ved, hvad de skal gøre for at hjælpe dig. Ved bevidstløshed skal der gives Glukagon eller ringes 112.

Læs mere om blodsukker og diabetes 2

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes