MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Din tandsundhed spiller sammen med diabetes

Har du diabetes, bør du passe ekstra godt på dine tænder. Paradentose kan nemlig hurtigere gå alvorligt galt, hvis man har diabetes. Den gode nyhed er, at en god tandsundhed gør det lettere at få styr på blodsukkeret.


Mennesker med diabetes er vist hverken bedre eller dårligere til at holde tænderne rene end andre. Men mere og mere tyder på, at har man diabetes, kan man med fordel sætte ekstra fokus på tandsundheden. Problemer med paradentose kan nemlig have indflydelse på blodsukkeret, viser forskning.

Både paradentose og diabetes skyldes en betændelsestilstand (inflammation) i kroppen. Hvor den betændelse, som diabetes er, er kronisk, kan paradentose-betændelsen lettere afhjælpes. Og det viser sig, at hvis man fjerner paradentosen eller betændelsen i munden, kan det have en positiv effekt på den kroniske betændelse, nemlig diabetessygdommen.

Sammenhængen gælder for alle med diabetes uanset type.

Øget risiko for paradentose

Med andre ord: Har man styr på sin tandsundhed og altså ikke har betændelse omkring tænderne (paradentose), bliver det lettere at styre sit blodsukker.

- Der er en veletableret sammenhæng mellem paradentose og diabetes. Noget af det, der er bedst dokumenteret, er, at diabetespatienter har en forøget risiko for at få paradentose. Det gør sig især gældende for patienter, der ikke har styr på blodsukkeret. Men samspillet går begge veje, så hvis man fjerner paradentosen, bliver det lettere for diabetespatienten at kontrollere sit blodsukker og behovet for insulin falder, forklarer professor Palle Holmstrup fra Tandlægehøjskolen og Københavns Universitet.

Hvor stærk sammenhængen er mellem paradentose og diabetes, vides ikke præcist. Men forsøg med rotter har tidligere vist, at de fik forværret deres evne til at optage sukker ved hjælp af insulin (såkaldt glukosetolerance) med helt op til 30 procent, når de fik paradentose.

- Det peger på en stærk sammenhæng, selv om data fra rotter ikke direkte kan overføres til mennesker. Men der er lavet forsøg med mennesker, hvor det viser sig, at patienter, der får behandlet deres paradentose, får et bedre langtidsblodsukker, uddyber Palle Holmstrup.

Diabetesforeningen mener: hjælp til tandlægeregningen

Det kan koste mange tusinde kroner, hvis diabetespatienter rammes af aggressiv paradentose, som medfører knogletab. Er skaden først sket, er der eksempler på tandlægeregninger på 50-100.000 kroner. Derfor mener Diabetesforeningen, at paradentose skal betragtes som enhver anden følgesygdom til diabetes, og patienter derfor skal kunne få hjælp til at klare de potentielt kæmpemæssige regninger.

- Der er jo ingen politikere ved deres fulde fem, som argumenterer for, at en diabetespatient selv skal betale for at få sine fodsår behandlet, mens man tilsyneladende synes, det er i orden, at paradentose kan koste patienterne tusinder af kroner. Det giver ingen mening, for der er i begge tilfælde tale om en følgesygdom til den kroniske sygdom diabetes, lyder det fra Diabetesforeningens administrerende direktør Henrik Nedergaard.

Højere risiko for knoglenedbrydning

Mennesker med diabetes har ikke kun større risiko for at få paradentose; den kan også udvikle sig særdeles hurtigt i negativ forstand, hvis den først er opstået. Diabetikere risikerer simpelthen, at en paradentose i løbet af kort tid bliver så alvorlig, at skaderne er uoprettelige. Det sker, når betændelsen ødelægger knoglestrukturen, som holder tænderne fast.

- Vi har set dramatiske forløb, hvor det er gået meget dårligt meget hurtigt. Det er også derfor, at tandlæger skal være opmærksomme på, at hvis en patient pludselig udvikler en aggressiv paradentose, kan det skyldes, at patienten har diabetes uden at vide det, siger Palle Holmstrup.

Tandlæge og ph.d.-studerende Morten Grauballe, som forsker i paradentose og diabetes, vurderer, at en diabetespatient, som ikke er velreguleret, har 11 gange så høj risiko for knoglenedbrydning på grund af paradentose. Og selv velregulerede diabetespatienter må stadig regne med en øget risiko for paradentose, mener han.

Gå hyppigt til tandlæge

Derfor bør diabetespatienter være særligt opmærksomme på at undgå betændelse i munden som f.eks. paradentose, siger Palle Holmstrup:

- Man bør gå hyppigere til tandlæge, hvis man har diabetes, og generelt holde sig selv i lidt strammere snor, når det kommer til mundhygiejne. Det betyder, at man ikke skal sløse med tandbørstningen, siger Palle Holmstrup:

- Men det er også et forholdsvist lille offer at bringe, mener han.

Det er især, hvis man har problemer med at styre sit blodsukker, at tandsundheden bliver meget vigtig. Både fordi problemer med paradentose og andre betændelser i munden hurtigt kan blive alvorlige, og fordi en god tandsundhed hjælper med at styre blodsukkeret.

Diabetesforeningen har i flere omgange sat fokus på diabetes og paradentose bl.a. ved at samarbejde om oplysning med både Danske Tandplejere og Tandlægeforeningen og ved at støtte igangværende forskning på området.

Artiklen er skrevet af Michael Korsbæk, og er bragt i medlemsbladet februar 2013.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes