BLIV MEDLEM

Adoption og diabetes 2

Hvis du overvejer at adoptere, skal du være opmærksom på de helbredskrav, der er til dig og din diabetes. Kravene skal sikre, at det adopterede barn får de bedst mulige vilkår ved, at dit helbred ikke udgør en risiko for øget dødelighed i forhold til den øvrige befolkning.

Lille asiatisk dreng ses tæt på
Din helbredstilstand har betydning for, om en adoption bliver til barnets bedste. Er din diabetes velreguleret og ukompliceret, vil du normalt ikke få afslag på det grundlag

Vurdering af din fysiske og psykiske helbredstilstand

Din fysiske og psykiske helbredstilstand må altså ikke forringe mulighederne for, at adoptionsforløbet bliver til barnets bedste.

Hvis du har været i insulinbehandling i mere end 10 år, skal du ifølge Adoptionsnævnets henstilling fra 2015 igennem en specialundersøgelse, som undersøger dig for tegn på begyndende senkomplikationer.

Adoptionsmyndighederne foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Er din diabetes velreguleret og ukompliceret, vil du normalt ikke få afslag på det grundlag.

Skulle du have spørgsmål om adoption og diabetes, eller ønsker du at høre mere om praksis på området, er du velkommen til at kontakte vores jurist.

Kontakt vores jurist

Læs mere om de generelle adoptionskrav på her:

Statsforvaltningen

Adoptionsnævnet

Adoption og Samfund

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes