BLIV MEDLEM

Nat- og skifteholdsarbejde

Når du arbejder om natten eller har skiftende aften-, nat- og dagvagter, påvirker det din krops naturlige døgnrytme.

Det kan være vanskeligt at have et stabilt blodsukker, hvis du har natarbejde.

Når du arbejder om natten eller har skiftende aften-, nat- og dagvagter, påvirker det din krops naturlige døgnrytme. Den skal pludselig sove, mens det er lyst, og være aktiv, når den er indstillet på hvile. Både kroppen, det sociale liv og psyken påvirkes negativt. De negative påvirkninger er fælles for mennesker med og uden diabetes.

Gener som stress, øget vægt og søvnproblemer rammer dog diabetikere hårdere, fordi det påvirker blodsukkerreguleringen og egenomsorgen.

Ustabilt blodsukker

Mange mennesker med diabetes oplever, at det er sværere at regulere blodsukkeret, når de arbejder om natten eller har skifteholdsarbejde. Der er flere grunde hertil.

Når man arbejder på skiftehold eller om natten, kan det være sværere at opretholde en struktur i hverdagen. Tidspunkterne for søvn, aktivitet og måltider vil variere, og det kan derfor være svært at indtage den rette mængde insulin.

Skifteholdsarbejdere er mere resistente over for insulin end dagarbejdere viser undersøgelser. Det betyder, at diabetikere har brug for at indtage mere insulin. Det betyder også, at det bliver sværere at opretholde en velreguleret diabetes, fordi kroppens behov vil være svingende, når døgnrytmen ændres med arbejdstiderne.

Sværere at holde den slanke linje

Folk, der arbejder om natten, har et højere BMI (Body Mass Index) end folk, der arbejder om dagen. Der er flere teorier om, hvad dette skyldes.

Nogle mener, at det skyldes, at man spiser for mange snacks i løbet af natten. Andre, at det skyldes, at kroppen ikke er indstillet til at indtage føde om natten, og at den derfor ikke kan optage maden på samme måde som om dagen.

Psykiske sygdomme

Psykiske sygdomme om depression og mani, ses hyppigere hos nat- og skifteholdsarbejdere. Det skyldes muligvis, at forstyrrelserne i døgnrytmen kan udløse sygdomme hos særligt disponerede.

Der er allerede bevist en sammenhæng mellem diabetes og depression. Derfor skal man som diabetiker overveje, om jobbet er det værd. Hvis du tidligere har haft en depression, vil vi anbefale, at du ikke arbejder om natten eller på skiftehold.

Skæve arbejdstider stresser

Nat- og skifteholdsarbejde er mere stressende fysisk og psykisk end almindeligt dagarbejde. Det skyldes, at kroppen skal følge en anden rytme end den naturlige døgnrytme, hvilket kan give søvnforstyrrelse, maveproblemer og anledning til konflikter mellem familie- og arbejdsliv.

Mennesker, der altid arbejder om natten eller på skiftehold, klager ofte over, at de er irritable, rastløse, triste, angste og nervøse.

Stress har en negativ indvirkning på blodsukkeret, så det kan være svært at opretholde en velreguleret diabetes, når man er stresset.

Kend din diabetes godt

Nogle diabetikere kan klare nat- og skifteholdsarbejde, andre kan ikke. Fuldstændig som mennesker uden diabetes. Man siger, at B-mennesker har meget lettere ved skifteholdsarbejde og natarbejde end A-mennesker.

At kende sig selv og sin diabetes godt er vigtigt. Du skal være realistisk omkring dit valg af arbejdstider. Er din diabetes i forvejen svær at regulere, eller har du tidligere haft en depression, vil det nok være en dårlig ide at begynde på nat- og skifteholdsarbejde.

Natarbejde øger diabetesrisiko

Risikoen for at få forstadier til type 2-diabetes øges, hvis du har nat- og skifteholdsarbejde.
Læs mere om forskningen

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes