MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Natarbejde øger diabetesrisiko

Risikoen for at få forstadier til type 2-diabetes øges, hvis du har nat- og skifteholdsarbejde. Kjeld Bruun-Jensen, har kigget den eksisterende forskning igennem og beskriver her, hvorfor det formentlig heller ikke er en god idé at arbejde i skiftehold og om natten, hvis man allerede har diabetes.

Arbejder og spiser du om natten, har det konsekvenser for dit helbred.

Kroppen reagerer faktisk med et højere blodsukker, når man indtager et måltid om natten, end når man spiser om dagen - fordi insulinfølsomheden falder om natten.

Dertil kommer, at overvægt og højt BMI er hyppigere blandt personer med nat- og skifteholdsarbejde, ligesom gruppen oftere har et mere ugunstigt kolesteroltal. Ydermere viser det sig, at skifteholdsarbejdere generelt har højere blodtryk.

Det er det billede, der tegner sig, når man dykker ned i den internationale forskning, der er omkring skifteholdsarbejde og diabetes. Forskningen viser bredt og med stigende sikkerhed, at nat- og skifteholdsarbejde øger risikoen for forstadier til type 2-diabetes. To større japanske studier sandsynliggør endda, at skifteholdsarbejde direkte øger risikoen for type 2-diabetes.

Alt i alt ændres stofskiftet under skifteholdsarbejde sig i retning af det, der kendetegner forstadier til type 2-diabetes. Et forhold, der blandt andet udløses af, at der indtages måltider på tidspunkter, hvor den naturlige døgnrytme ikke er gearet til at spise. Undersøgelser viser, at ændringer i søvn-vågen-cyklussen faktisk ændrer balancen i de appetitregulerende hormoner, hvilket også understøtter, at fedme er overrepræsenteret hos nat- og skifteholdsarbejdere.

Et enkelt studie fremhæver, at vi sover mindre og dårligere, og at søvnens kvalitet kan være en del af forklaringen på det metaboliske syndrom, der breder sig som en epidemi i disse år. Det metaboliske syndrom er blandt andet kendetegnet ved forhøjet BMI, kolesterol, blodtryk og fasteblodsukker - og danner dermed fællesmængde med det, vi kalder ”forstadier til type 2-diabetes”.

Dobbelt så mange med diabetes

Mest centralt står to store japanske undersøgelser, som har fulgt næsten 8.500 personer med årlige sundhedstjek i en periode på otte til ti år. Disse studier understøtter meget konkret fundene i den øvrige forskning, men går endda et skridt videre, idet de konkluderer, at skifteholdsarbejde kan ses som en direkte faktor, der øger risikoen for at udvikle type 2-diabetes.
Det ene studie afslører således dobbelt så mange tilfælde af type 2-diabetes i gruppen af arbejdere på toholdsskift sammenlignet med gruppen af funktionærer, der arbejder om dagen. I opgørelsen af resultaterne er der taget højde for forskelle mellem grupperne med hensyn til rygning og alkohol.

Det vurderes, at cirka 20 procent af arbejdsstyrken på verdensplan indgår i en eller anden form for skifteholdsarbejde. Når det medtænkes, at denne arbejdsform øger risikoen for det metaboliske syndrom og dermed for forstadiet til type 2-diabetes, er der tale om et massivt globalt sundhedsproblem.

Hormoner ud af kurs

Miseren opstår, fordi nat- og skifteholdsarbejde virker forstyrrende på døgnrytmens naturlige pulserende hormonproduktion, hvilket blandt andet kan medføre forstyrrelser i appetitregulering, fødeindtagelse, sukkeromsætning og insulinfølsomhed.
En del af de hormoner, der naturligt svinger med døgnrytmen, og som ”slås ud af kurs” ved skifteholdsarbejde, fungerer som insulins modsætning, idet de hæver blodsukkeret.

Forklaringen er, at vi alle er underlagt en døgnrytme, hvis styring sker i et samarbejde mellem et ”indre ur” og lysets intensitet. Samarbejdet bygger på, at det biologiske ur går for langsomt, idet det gennemløber en cyklus på 25 timer - i modsætning til omgivelsernes rytme på 24 timer. Det er her, at døgnets vekslen imellem lys og mørke får betydning som den faktor, der løbende justerer urets skæve rytme.

Centralt i denne justering står et lille område i hjernen, der bærer navnet hypothalamus. Hypothalamus er et ”trafik-knudepunkt”, der via nervesystemet modtager besked om lysets intensitet fra øjet. Beskeden videregives til en lille hormonkirtel, der kaldes koglekirtlen, fordi den har form som en fyrrekogle.

Koglekirtlen producerer ”mørkehormonet” melatonin. Dette hormon frigøres netop i mørke, imens produktionen normalt ophører, når øjet registrerer lys. Melatonin bliver på den måde det signal, der fortæller kroppen, at det er nat.
Igennem dag/nat- eller lys/mørke-cyklussen påvirker hypothalamus også andre af kroppens hormonkirtler til rytmisk aktivitet – en rytme, der kan spores helt ud i kroppens blodsukkerregulering.

Natarbejde1

Svært at styre blodsukkeret

De fleste diabetikere har oplevet, at stress kan gøre det svært at regulere blodsukkeret. Et forhold, der til dels skyldes stresshormonernes påvirkning af kroppens balance. Der findes to typer af hormoner, der tilpasser kroppen til alle mulige former for belastninger og stress, men fælles for dem er, at de blandt andet øger blodsukkeret, fordi stress og anden belastning simpelthen kræver mere brændstof til kroppens celler.

På den lange bane er det binyrebarkens produktion af stresshormonet kortisol, der tilpasser kroppen til belastninger. Det er således kortisols opgave at afstemme kroppen til de varierende krav i løbet af et døgn, hvorfor hormonet er underlagt den rytmiske døgnaktivitet i hypothalamus. Således øges produktionen i binyrebarken nogle timer, før vi står op, hvorved kortisol forbereder os på en ny dag. Aktiviteten står på i løbet af dagen, men hen under aften aftager binyrebarkens aktivitet, og vi falder til ro.

Kortisol virker således på den lange bane, hvorimod kroppens tilpasning til stress - her og nu - sker ved hjælp af adrenalin og noradrenalin, der dannes i binyremarven. Disse hormoner kan på få sekunder sætte kroppen i stand til at klare kritiske og belastende situationer ved for eksempel at øge pulsen, blodtrykket, vejrtrækningen og blodsukkeret. Adrenalin og noradrenalin udviser også en betydelig døgnvariation. Således har ”her og nu”-hormonerne den laveste værdi om morgenen, stigende hen over dagen og faldende til lidt over morgenniveauet om aftenen, men selvfølgelig med kraftige udsving, såfremt der opstår akut stress i løbet af dagen.

Natarbejde2

En række andre hormoner såsom væksthormon, stofskiftehormon og leptin udviser døgn-variationer. Leptinet er særligt interessant i forhold til diabetes, fordi det medvirker i reguleringen af appetit og fødeindtagelse.

Med alle disse videnskabelige beviser er det ikke underligt, at vi i Diabetesforeningens rådgivning ofte møder mennesker med skiftende arbejdstider, der har svært ved at regulere deres diabetes. Alt i alt er det da også en rimelig tese, at nat- og skifteholdsarbejde heller ikke er optimalt for den person, der allerede har diabetes.

Artiklen er skrevet af Kjeld Bruun-Jensen, forhenværende seniorforsker i Diabetesforeningen. 

Referencer

 • Al-Naimi, S. et al. Postprandial Metabolic Profiles Following Meals and Snacks Eaten during Simulated Night and Day Shift Work. CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL,Vol. 21. No. 6, pp. 937-947. 2004.
 • Bruun-Jensen, Kjeld. Anatomi og fysiologi, på en anden måde. Forlaget Pons 2007.
 • Holmbäck, Ulf et al. Endocrine responses to nocturnal eating - possible implications for night work. European Journal of Nutrition, Vol. 42, Number 2 (2003).
 • Lorenzo, L. Di et al. Effect of shift work on body mass index: results of a study performed in 319 glucose-tolerant men working in a Southern Italian industry. International Journal of Obesity (2003) 27, 1353-1358.
 • Midtgaard, Uffe (red.). Toksikologi i arbejdsmiljøet bind 2 (basisbog). ISBN: 87-7904-031-4. Udgivet af: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljøinstituttet 1999.
 • Morikawa, Yuko et al. Shift work and the risk of diabetes mellitus among Japanese male factory workers. Scand J Work Environ Health 2005:31(3): 179-183.
 • Nagaya, Teruo et al. Markers of insulin resistance in day and shift workers aged 30-59 years. Int Arch Occup Environ Health (2002) 75: 562-568.
 • Shea, Steven A. et al. Independent Circadian and Sleep/Wake Regulation of Adipokines and Glucose in Humans. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 90(5):2537-2544. 2005.
 • >Sookoian, S. et al. Effects of rotating shift work on biomarkers of metabolic syndrome and inflammation. Journal of Internal Medicine 261:285-292. 2007.
 • Suwazono, Yasushi et. al. Long-Term Longitudinal Study on the Relationship Between Alternating Shift Work and the Onset of Diabetes Mellitus in Male Japanese Workers. JOEM, Volume 48, Number 5, May 2006.
 • Wolk, Robert and Somers, Virend K. Sleep and the metabolic syndrome. Experimental Physiology, 92.1 pp 67-78. 2007.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes