BLIV MEDLEM

Klage og erstatning

Hvis du som patient eller pårørende bliver utilfreds med en behandling, har du forskellige muligheder for at klage.

Klage over kommunen

I forbindelse med din sygdom har du mulighed for at ansøge kommunen om forskellige former for social støtte - f.eks. hjælp til betaling af medicin og hjælpemidler. Hvis du ikke er tilfreds med kommunens afgørelse, kan du klage.

At klage betyder, at du appellerer en afgørelse fra en lavere instans/myndighed til en højere instans/myndighed. Du anmoder altså den højere instans/myndighed om at tage stilling til, om den afgørelse, som den lavere instans/myndighed har truffet, er rigtig.

Læs mere om at klage over en afgørelse i kommunen

Klage over behandling i sundhedsvæsenet

Du kan klage over en faglig behandling i det danske sundhedsvæsen, men Styrelsen for Patientklager behandler også klager over tilsidesættelse af patientrettigheder og klager over Patienterstatningens afgørelser om erstatning.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis du er utilfreds med en behandling i sundhedsvæsenet, og ønsker at klage til Styrelsen for Patientklager:

Læs mere om at klage over behandling i sundhedsvæsenet

Patienterstatningen

Hvis du ønsker erstatning for en skade, du har fået i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet (på offentligt sygehus, privat sygehus og hos autoriserede sundhedspersoner), skal du anmelde skaden til Patienterstatningen:

Du skal være opmærksom på, at en klage til Styrelsen for Patientklager aldrig kan udløse patienterstatning.

Læs mere om at søge erstatning for en skade

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes