BLIV MEDLEM

Klage over behandling i sundhedsvæsenet

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis du er utilfreds med en behandling i sundhedsvæsenet og ønsker at klage.

Styrelsen for Patientklager er en uafhængig, statslig institution, der har patienterne og parternes retssikkerhed i fokus. Ud over at sikre en grundig og kvalificeret behandling af patienternes klager, har ombuddet også til opgave at bidrage til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelse.

Alle konkrete klager kan sendes til Styrelsen for Patientklager. Hvis Styrelsen for Patientklager ikke selv skal afgøre sagen, vil Styrelsen for Patientklager sørge for, at sagen bliver sendt til den rette myndighed.

Styrelsen for Patientklager fungerer som en samlet indgang for patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.

En klage til Styrelsen for Patientklager kan aldrig udløse patienterstatning. Hvis du ønsker erstatning for en skade, du har fået i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet (på offentligt sygehus, privat sygehus og hos autoriserede sundhedspersoner), skal du anmelde skaden til Patienterstatningen.

Læs mere om Patienterstatningen

Klage over sundhedsfaglig virksomhed

Du kan klage over den sundhedsfaglige virksomhed, hvis du mener, der har været svigt i behandlingen. Sundhedsfaglig virksomhed omfatter:

 • Undersøgelse
 • Diagnose
 • Behandling
 • Genoptræning
 • Pleje
 • Information om og samtykke til behandling
 • Aktindsigt i patientjournaler
 • Tavshedspligt
 • Sundhedspersoners udfærdigelse af erklæringer

Hvem kan klage?

Du kan klage over den behandling, du selv har modtaget. Du kan også ved fuldmagt lade en anden person, f.eks. en pårørende klage på dine vegne. På samme måde kan du klage på vegne af en patient, hvis du får en fuldmagt fra vedkommende.

Som forældremyndighedsindehaver kan du desuden klage over en behandling, dit barn har modtaget. Børn der er fyldt 15 år kan normalt selv klage.

Hvis du er nærmeste pårørende til en afdød patient, kan du normalt også klage over den behandling, som den afdøde modtog. Nærmeste pårørende vil som regel være afdødes ægtefælle, forældre eller børn.

Klagefrist 

Klagen skal være indsendt inden 2 år efter, at du første gang fik mistanke om eller burde have fået mistanke om en evt. mangelfuld eller forkert behandling. Klagen skal dog senest være indsendt 5 år efter, at behandlingen fandt sted.

Tilbud om dialog

Når du klager over en behandling på et sygehus eller i praksissektoren, f.eks. hos din praktiserende læge eller en speciallæge, vil du oftest få et tilbud om en lokal dialog med personer hos regionen. Det giver dig blandt andet muligheden for at få svar på eventuelle spørgsmål, du har til den behandling, du har modtaget.

Det er frivilligt om du ønsker at tage imod tilbuddet, men hvis du accepterer, sender Styrelsen for Patientklager klagen til regionen.

Vælg mellem to klagemuligheder

Du har selv indflydelse på, hvordan din klage behandles, og du har to valgmuligheder:

1. Klage til Styrelsen for Patientklager:

 • Hvis du ønsker, at din klage skal føre til kritik af et behandlingssted.
 • Hvis du ønsker at klage over aktindsigt i patientjournaler.

2. Klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn:

 • Hvis du ønsker, at din klage skal føre til kritik af en eller flere konkrete sundhedspersoner.

Du bestemmer, hvordan din klage skal behandles. Som udgangspunkt kan din klage afgøres af enten Styrelsen for Patientklager eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, men du vil i første omgang blive bedt om at vælge. Hvis du er i tvivl om, hvad du skal vælge, kan du søge vejledning hos regionen (patientkontoret) eller hos Styrelsen for Patientklager.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at klage til Styrelsen for Patientklager, mens Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn er ved at behandle din klage over samme behandling, eller omvendt. Det vil medføre, at din klage afvises.

Ankemuligheder

Det er ikke muligt at klage over Styrelsen for Patientklagerafgørelser, de er endelige. Det samme gælder afgørelserne fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Sagen kan dog genoptages, hvis Styrelsen for Patientklager modtager nye oplysninger.

Kontakt Styrelsen for Patientklager

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes