BLIV MEDLEM

Regler for udstedelse og fornyelse

NB! Reglerne er ændret sommeren 2017. Hvis du har indsendt ansøgning om fornyelse eller udstedelse og endnu ikke har fået en afgørelse, vil din sag blive afgjort efter de nye regler, som du kan læse herunder:

Reglerne for udstedelse og fornyelse af kørekort til mennesker med diabetes afhænger af:

 • Din helbredstilstand
 • Hvilken kategori du ønsker kørekort inden for
 • Hvilken type behandling, du får
 • Hypoglykæmi (Lavt blodsukker) – natlige eller i vågen tilstand er en afgørende faktor
 • Alvorlig hypoglykæmi*
 • Recividerende/tilbagevendende hypoglykæmi **

Alvorlig hypoglykæmi er defineret som et tilfælde af lavt blodsukker, hvor du har haft behov for hjælp af en anden. **Recividerende/tilbagevendende er defineret som mere end ét tilfælde af alvorlig hypoglykæmi inden for et år.

I forbindelse med udstedelse og fornyelse af kørekort, er det afgørende, hvilken behandling, du får.

Hvis du ikke får medicin for dit blodsukker (diætbehandling), vil du, medmindre der er andre årsager til en kortere gyldighedsperiode, ville kunne få udsted kørekort med samme gyldighedsperiode som personer, der ikke har diabetes.

Hvis du får medicin der påvirker blodsukkeret afhænger gyldighedsperiode blandt andet af risikoen for lavt blodsukker.

Se medicinkategorierne (åbner som pdf)

Kørekortskategorier

Reglerne for udstedelse og fornyelse af kørekort varierer alt efter, hvilken type kørekort du ønsker. De forskellige kørekort er delt ind i to kategorier:

Kategori 1 omfatter kørekort til:

 • motorcykel
 • almindelig bil
 • almindelig bil med stort påhængskøretøj
 • traktor/motorredskab

Kategori 2 omfatter kørekort til:

 • lastbil
 • stor personbil (over 8 siddepladser foruden førerens eller med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg)
 • lastbil og stor personbil med stort påhængskøretøj
 • køretøjer, som anvendes til erhvervsmæssig personbefordring (f.eks. taxi og turistbus)
 • førere, som ønsker påtegning om godkendelse som kørelære

Kendskab til din sygdom – en afgørende faktor

Der bliver lagt meget vægt på, at du kender din diabetes godt og kan reagere på tegn på lavt blodsukker. Ved lægeundersøgelsen skal du godtgøre, at du forstår risikoen i forbindelse med hypoglykæmi og er i stand til at kontrollere sygdommen på tilfredsstillende vis.

To typer attester vedrørende helbred

Din helbredstilstand skal altid vurderes konkret på baggrund af dine helbredsmæssige forhold. Der findes to typer attester:

 • Lægeattest også kaldet kørekortattest: Bliver udstedt af din egen praktiserende læge. Den skal altid benyttes ved udstedelse eller fornyelse, når man har et kørekort med kortere gyldighedsperiode pga. sygdom.
 • Diabetesattest: Skal kun benyttes i nogle tilfælde. Diabetesattesten skal udstedes af den behandlende læge, dvs. din praktiserende læge, hvis du går til kontrol der, ellers lægen fra diabetesambulatoriet.

Hvornår skal hvilken attest benyttes?

Gruppe 1 kørekort (lille kørekort):

 • Medbring altid kørekortattesten.
  Dog skal du, hvis du ikke får medicin for dit blodsukker (diætbehandling) og er underlagt reglerne for diabetes og kørekort, kun udfylde køreattesten første gang du skal have fornyet dit kørekort. Hvis du får 15 års gyldighed, vil du om 15 år ikke skulle have kørekortattesten med.
 • Medbring diabetesattesten, som er udstedt af din behandlingsansvarlige læge, hvis du er i behandling med risiko for hypoglykæmi og ustabil sygdom eller komplikationer.

  Du skal altid medbringe diabetesattesten, hvis du har tilbagevendende tilfælde af alvorlig hypoglykæmi i vågen tilstand, dvs. mere end ét tilfælde af lavt blodsukker, hvor du har brug for hjælp fra en anden person inden for et år.

Gruppe 2 kørekort (stort kørekort):

 • Kørekortattesten.
 • Diabetesattesten. Altid når man får medicin der medfører risiko for lavt blodsukker. Og ellers efter vurdering, hvis din sygdom er ustabil f.eks. hvis du har haft to tilfælde af alvorlig hypoglykæmi inden for et år. Diabetesattesten udstedes af den behandlingsansvarlige læge.

Hent kørekortattesten

Hent diabetesattesten

Reglerne for udstedelse og fornyelse af kørekort varierer alt efter, hvilken type kørekort du ønsker. De forskellige kørekort er delt ind i to kategorier:

Gruppe 1, kaldet almindeligt eller lille kørekort omfatter kørekort til:

 • Motorcykel
 • Almindelig bil
 • Almindelig bil med stort påhængskøretøj
 • Traktor/motorredskab

Gruppe 2, kaldet stort kørekort omfatter kørekort til:

 • Lastbil
 • Stor personbil (over 8 siddepladser foruden førerens eller med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg)
 • Lastbil og stor personbil med stort påhængskøretøj
 • Køretøjer, som anvendes til erhvervsmæssig personbefordring (f.eks. taxi og turistbus)
 • Førere, som ønsker påtegning om godkendelse som kørelærer

Regler i forhold til din behandlingstype

Kørekort i gruppe 1:

Forudsætninger for udstedelse eller fornyelse:

 1. Personer med tilbagevendende alvorlig hypoglykæmi i vågen tilstand kan først få kørekort udstedt eller fornyet tre måneder efter sidste tilfælde
 2. Personer med tilbagevendende alvorlig hypoglykæmi i vågen tilstand kan kun få udstedt kørekort med en diabetesattest
 3. Man må ikke have nedsat erkendelsestilstand à skal kunne genkende symptomer
 4. Man skal forstå risikoen i forbindelse hypoglykæmi
 5. Man skal kunne kontrollere sygdommen tilfredsstillende og have egenomsorg i forbindelse med bilkørsel

Tidsbegrænsning gruppe 1:

 • Højeste gyldighedsperiode: op til 5 år, uanset hvilken medicin man får
 • Ingen medicinsk behandling for blodsukkeret (diætbehandling): De almindelige tidsbegrænsninger dvs. 15 år

Kortere gyldighed kan dog fastsættes efter konkret vurdering af sygdomshistorie og tilstand (fx tilbagevendende alvorlig hypoglykæmi)

Hvis man kan forklare et enkelt tilfælde af alvorlig hypoglykæmi, ud fra forhold, som har en minimal risiko for gentagelse, og sygdommen i øvrigt er velkontrolleret, gives der mulighed for at udstede kørekortet alligevel. Der vil dog blive tale om en restriktiv fortolkning, og for de fleste som har tilbagevendende alvorlig hypoglykæmi, vil sygdommen ikke blive betegnet som velkontrolleret!

Kortere gyldighed kan dog fastsættes efter konkret vurdering af sygdomshistorie og tilstand (fx tilbagevendende alvorlig hypoglykæmi)

Kørekort i gruppe 2:

Generelt er kravene ved udstedelse af gruppe 2 kørekort væsentlig større end til gruppe 1 kørekort.

Forudsætninger for udstedelse eller fornyelse – dette skal kunne godtgøres over for lægen:

 1. Ingen tilfælde af hypoglykæmi i hverken vågen eller sovende tilstand inden for 12 måneder
 2. Man skal kunne erkende og reagere på advarselssymptomer
 3. Man skal kunne kontrollere og regulere blodsukkeret ved målinger mindst to gange om dagen og når man skal ud at køre
 4. Man skal forstå risikoen i forbindelse med hypoglykæmi
 5. Man må ikke have følgesygdommen som f.eks. synssvækkelse, neuropati eller kognitiv svækkelse, som kan medføre risiko for trafiksikkerheden. Dvs. det er en samlet vurdering af sygdomsprofilen og dens indvirkning på kørsel
 • Behandling med medicin, der medfører risiko for hypoglykæmi: Altid krav om diabetesattest

Tidsbegrænsnings kategori 2

 • Behandling med risiko for hypoglykæmi: Højst 3 år. (F.eks. taxakørekort til personer der får insulin vil være omfattet her).
 • Behandling med lav eller ingen risiko for hypoglykæmi: Højst 5 år (normal begrænsning som for personer uden diabetes).
 • Ingen behandling for blodsukkeret (diætbehandling): Ingen særlig begrænsning dvs. 5 år (normal begrænsning).

Kortere gyldighedsperiode end nævnt ovenfor kan komme på tale med udgangspunkt i sygdomshistorie og tilstand 

LADA, hvis insulinbehandling: Vurderes som ved type 1- diabetes.

MODY: Vurderes sædvanligvis som type 2-diabetes.

Klage i sager om kørekort

Det er politiet som udsteder kørekort. Hvis politiet mener, at kørekort ikke kan udstedes eller at det kun kan udstedes med tidsbegrænsning, sender politiet deres afgørelse direkte til dig. Samtidig vil politiet vejlede dig om dine muligheder for at klage over afgørelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Se sagsgangen hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Hent kørekortbekendtgørelsen 

Hent Sundhedsstyrelsens vejledning

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes