MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Regler for udstedelse og fornyelse

Reglerne for udstedelse og fornyelse af kørekort til mennesker med diabetes afhænger af:

 • din helbredstilstand
 • hvilken kategori du ønsker kørekort inden for
 • hvilken type behandling du er under
 • alvorlig hypoglykæmi – en afgørende faktor

Læs mere om regler i forhold til din behandlingstype

Kørekortskategorier

Reglerne for udstedelse og fornyelse af kørekort varierer alt efter, hvilken type kørekort du ønsker. De forskellige kørekort er delt ind i to kategorier:

Kategori 1 omfatter kørekort til:

 • motorcykel
 • almindelig bil
 • almindelig bil med stort påhængskøretøj
 • traktor/motorredskab

Kategori 2 omfatter kørekort til:

 • lastbil
 • stor personbil (over 8 siddepladser foruden førerens eller med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg)
 • lastbil og stor personbil med stort påhængskøretøj
 • køretøjer, som anvendes til erhvervsmæssig personbefordring (f.eks. taxi og turistbus)
 • førere, som ønsker påtegning om godkendelse som kørelære

Det er afgørende, om du har haft tilfælde af alvorlig hypoglykæmi. Det der afgør, om der er tale om et tilfælde af alvorlig hypoglykæmi, er, om du har haft behov for assistance. En person der oplever mere end et tilfælde af alvorlig hypoglykæmi inden for en periode på 12 måneder, opfylder ikke kravene til udstedelse, fornyelse og bevarelse af kørekort.

Kendskab til din sygdom – en afgørende faktor

Der bliver lagt meget vægt på, at du kender din diabetes godt. Du må derfor ikke lide af nedsat erkendelse af tilstanden. Ved lægeundersøgelsen skal du godtgøre, at du forstår risikoen i forbindelse med hypoglykæmi og er i stand til at kontrollere sygdommen på tilfredsstillende vis.

To typer attester vedrørende helbred

Din helbredstilstand skal altid vurderes konkret på baggrund af dine helbredsmæssige forhold. Der findes to typer attester:

 • Lægeattest: Bliver udstedt af din egen læge, og skal altid benyttes.

Hent blanketten til lægeattesten

 • Diabetesattest: Skal kun benyttes i nogle tilfælde.

Diabetesattesten

I nogle tilfælde er en lægeattest ikke tilstrækkelig dokumentation, hvorfor en diabetesattest skal sendes med.

I de fleste tilfælde gælder, at diabetesattesten kan udstedes af egen læge. I visse tilfælde skal en diabetesattest dog udfyldes af en speciallæge i intern medicin med særligt kendskab til diabetes, hvis det anses for nødvendigt. Sundhedsstyrelsen er i gang med at udarbejde nærmere retningslinjer for, hvornår det anses for nødvendigt.

Hent diabetesattesten

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes