MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Regler i forhold til din behandlingstype

Helbredsbetingelserne for udstedelse og fornyelse af kørekort er opdelt i tre grupper - alt efter hvilken medicinsk behandling du får for din diabetes.

  • Ingen medicinsk behandling/diætbehandling
  • Behandling med medicin, der ikke medfører risiko for hypoglykæmi
  • Behandling med medicin, der medfører risiko for hypoglykæmi 

Sundhedsstyrelsens vejledning om kørekort

I "Sundhedsstyrelsen Vejledning om Kørekort" fremgår det, at GLP-1 analoger og DPP-IV hæmmere som udgangspunkt ikke længere automatisk henhører under præparater, der giver risiko for hypoglykæmi. Undtaget er dog, hvis det fremgår af lægeattesten eller diabetesattesten, at der er mistanke om tidligere hypoglykæmi under behandling med et GLP-1 eller DPP-IV lægemiddel.

Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at en sådan mistanke sædvanligvis bør medføre, at vurderingen af kørekortet behandles som tilhørende gruppen, der behandles med lægemidler, der medfører risiko for hypoglykæmi.

Visse kombinationer af DPP-IV lægemidler og andre antidiabetika (bl.a. Metformin) vil i nogle tilfælde kunne medføre hypoglykæmi, men Sundhedsstyrelsen vurderer i deres "Vejledning om Kørekort", at den reelle risiko formegentlig er lav, hvilket er grunden til, at disse kombinationer vurderes som behandling, der ikke medfører risiko for hypoglykæmi.

Ingen medicinsk behandling
Når du ikke bliver behandlet med medicin, kan dit kørekort udstedes eller fornyes i begge kørekortskategorier.

Dit kørekort kan udstedes eller fornyes med en fastsat tidsbegrænsning på højst fem år. Herefter skal kørekortet fornyes igen.

Behandling med medicin, der ikke medfører risiko for hypoglykæmi

Kategori 1:
Du kan få dit kørekort udstedt eller fornyet med en fastsat tidsbegrænsning på højst fem år, hvis du ikke har haft alvorlig hypoglykæmi inden for de sidste to år.

Har du haft alvorlig hypoglykæmi i perioden, skal embedslægen foretage en konkret vurdering af, om du kan få dit kørekort udstedt. Du kan blive meddelt en kortere periode, hvis du oplever komplikationer eller har haft hypoglykæmi inden for de sidste to år.

En person, der oplever mere end et tilfælde af alvorlig hypoglykæmi inden for en periode på 12 måneder, opfylder ikke kravene til udstedelse, fornyelse og bevarelse af kørekort. 

Kategori 2:
Du kan få dit kørekort udstedt eller fornyet med en fastsat tidsbegrænsning på højst tre år, hvis embedslægens vurdering tillader det.

I modsætning til kategori 1 skal embedslægen i denne kategori altid foretage en lægelig vurdering, uanset om du tidligere har haft alvorlig hypoglykæmi eller ej. Du kan blive meddelt en kortere periode, hvis du oplever komplikationer eller har haft alvorlig hypoglykæmi inden for de sidste to år. 

En person, der oplever mere end et tilfælde af alvorlig hypoglykæmi indenfor en periode på 12 måneder, opfylder ikke kravene til udstedelse, fornyelse og bevarelse af kørekort. 

Behandling med medicin, der medfører risiko for hypoglykæmi 

Kategori 1:
Du kan få dit kørekort udstedt eller fornyet med en fastsat tidsbegrænsning på højst tre år, hvis du ikke har haft alvorlig hypoglykæmi inden for de sidste to år. Har du haft alvorlig hypoglykæmi i perioden, skal embedslægen foretage en konkret vurdering af, om du kan få dit kørekort udstedt. 

En person, der oplever mere end et tilfælde af alvorlig hypoglykæmi indenfor en periode på 12 måneder, opfylder ikke kravene til udstedelse, fornyelse og bevarelse af kørekort. 

Kategori 2:
Er du i insulinbehandling og ønsker et kørekort til kategori 2, skal embedslægen foretage en lægelig vurdering. Er embedslægen imidlertid i tvivl, eller ansøger du om erhvervskørekort, vil embedslægen sende sagen til behandling i "Sundhedsstyrelsens Enhed for Tilsyn".

Det skal i den forbindelse bemærkes, at det fremgår af bekendtgørelsen, at kørekort kun kan udstede, fornyes og bevares i helt særlige tilfælde. Udstedelse, fornyelse og bevarelse af kørekort skal ske med individuelt fastsat tidsbegrænsning på højst tre år. 

Udstedelse og fornyelse af kørekort til lastbil, bus og taxa for personer med nydiagnosticeret insulinbehandlet diabetes, anbefales for et år. Ved nydiagnosticeret diabetes forstås diabetes, der er opstået inden for de seneste to år. 

På baggrund af konkret vurdering, kan der i ganske særlige tilfælde udstedes erhvervskørekort til lille bus og bus.

Klage i sager om kørekort
Det er embedslægen, der vurderer, hvilke begrænsninger din diabetes skal medføre i forhold til dit kørekort. Lægen kommer med en anbefaling til politiet på baggrund af bl.a. helbredsvurderingen fra din læge.

Hvis politiet mener, at kørekort ikke kan udstedes eller at det kun kan udstedes med tidsbegrænsning, sender politiet deres afgørelse direkte til dig. Samtidig vil politiet vejlede dig om dine muligheder for at klage over afgørelsen.

Læs mere

Hent bekendtgørelsen om mindstekrav med hensyn til fysisk og psykisk egnethed til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort

Hent Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes