MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Rejseforsikring

Når du skal ud at rejse, anbefaler vi dig, at du har helt styr på sundhedskort og rejseforsikring. På disse sider kan du læse mere om det blå EU sygesikringskort, privat rejseforsikring og det gule sundhedskort.

Det blå EU-sygesikringskort

Når du rejser i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz skal du bruge det blå EU-sygesikringskort. Det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til samme behandling, som borgerne i det land, du rejser i. Vær opmærksom på, at du er dækket forskelligt afhængigt af, hvor du rejser hen.

Læs mere om det blå EU-sygesikringskort

Privat rejseforsikring

Diabetesforeningen anbefaler, at du også tegner en privat rejseforsikring, hvis du vil sikre dig mod egenbetaling ved behandling, dækning af udgifter til hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke. En privat rejseforsikring tegnes individuelt og dækker typisk udgifter til erstatningsrejse, rejseafbrydelse og hjemkaldelse pga. alvorlig sygdom eller død inden for nærmeste familie.

Hvis du skal rejse uden for Europa, bør du i alle tilfælde tegne en sygeforsikring til rejsen, da det blå sygesikringskort ikke dækker. Husk at oplyse, at du har diabetes.

Læs mere om privat rejseforsikring

Det gule sundhedskort

Det gule sundhedskort gælder kun som rejsesygesikring i Danmark, Færøerne og Grønland. Kortet giver dig dog stadig ret til en række ydelser i Danmark ifølge sundhedsloven.

Læs mere om det gule sundhedskort

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes