BLIV MEDLEM

Førtidspension

Hvad er førtidspension?

Du kan få førtidspension, hvis din arbejdsevne er varigt nedsat. Du har ikke ret til førtidspension, hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem aktivering, behandling, revalidering, ressourceforløb eller på andre måder, så du kan forsørge dig selv på almindelige vilkår eller i et fleksjob.

Du skal som udgangspunkt have deltaget i et ressourceforløb, før kommunen kan vurdere, om du har ret til førtidspension.

Førtidspension er med andre ord den sidste løsning.

Kan jeg få førtidspension?         

Er du under 40 år, kan du som udgangspunkt ikke få tilkendt førtidspension. Er du under 40 år, får du i stedet en helhedsorienteret indsats i et eller flere ressourceforløb, som skal udvikle din arbejdsevne.

Undtagelsesvis har din kommune mulighed for at tilkende dig førtidspension, hvis det er åbenlyst, at det ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle din arbejdsevne.

Er du over 40 år, skal du som udgangspunkt deltage i ét ressourceforløb, inden du kan få tilkendt førtidspension. Hvis det er helt åbenlyst, at det ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle din arbejdsevne, kan du få tilkendt førtidspension, uden at du først skal igennem et ressourceforløb.

Læs mere om ressourceforløb

Inden din kommune kan træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension, skal din sag behandles i kommunens rehabiliteringsteam. Din kommune kan først tilkende dig førtidspension, når det efter en samlet faglig vurdering må anses for dokumenteret, at du ikke kan blive selvforsørgende.

Du har dog altid mulighed for selv at søge om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag.

Læs mere om rehabiliteringsteam

Gammel og ny ordning

Hvis du er bevilget førtidspension før 2003 (gammel ordning), kan du ikke søge støtte efter Servicelovens § 100 om merudgifter, men du kan i stedet søge efter pensionslovens bestemmelser om helbredstillæg og personligt tillæg.

Læs mere om helbredstillæg og personligt tillæg

Hvis du er bevilget førtidspension efter 2003 (ny ordning) kan du søge støtte efter Servicelovens § 100 om merudgifter.

Læs mere om merudgifter - Servicelovens § 100

Du kan læse mere om førtidspension på borger.dk. Her kan du også se, hvor meget du kan få i førtidspension.

Læs mere om førtidspension på borger.dk

Seniorførtidspension

Seniorpension er udelukkende en ny ansøgningsmulighed for den personkreds, der opfylder betingelserne. Men der er ikke tale om en ny slags pension.

Læs mere om seniorførtidspension

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes