BLIV MEDLEM

Funktionsevnemetoden

Hvad er funktionsevnemetoden?

Funktionsevnemetoden er en metode, som skal vurdere din funktionsnedsættelse med henblik på, om du kan få tildelt handicapkompenserende ydelser efter Servicelovens bestemmelser.

Funktionsevnemetoden skal udvikle unikke og målrettede løsninger, som bliver skabt i samarbejde mellem dig og din sagsbehandler.

Formålet med metoden er, at dine behov bliver opfyldt, og din mulighed for at tage ansvar for dit eget liv styrkes. Et vigtigt princip i funktionsevnemetoden er at styrke borgersamarbejdet og at sikre borgerens retssikkerhed.

Samtaleskemaet

Samtaleskemaet er en del af funktionsevnemetoden. Skemaet skal afdække de livsområder, der har betydning for, at et menneske kan opleve livskvalitet, fungere i dagligdagen og deltage i samfundslivet. Indholdet ligger tæt op af WHO's klassifikation af funktionsevne.

Hvad er formålet med samtaleskemaet?

Formålet med samtaleskemaet er:

  • At der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne, så handicapkompenserende ydelser kan tildeles med denne som basisgrundlag
  • At skemaets indhold kan danne baggrund for andre afdelingers og forvaltningers ydelser til dig
  • At du kender det grundlag, du vurderes ud fra, og hvilke beslutninger, der tages på dette grundlag
  • At forvaltningen altid har en gyldig og retssikker dokumentation for forløbet
  • At du og dine pårørende kender ”dagsordenen” og kan forberede sig til mødet om merudgiftsydelsen

Hent samtaleskemaet

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes