BLIV MEDLEM

Handicapbil

Hvem kan få støtte til en handicapbil?

Hvis du har et handicap, som forringer din evne til at færdes uden bil, har du mulighed for at søge om støtte til køb af bil.
Det er en betingelse, at du dagligt har brug for at køre enten til arbejde eller uddannelse. I begge tilfælde kigger din kommune på, om du er eller kan blive i stand til at forsørge dig selv – helt eller delvist.

Det er også muligt at få støtte til bil, hvis bilen kan afhjælpe følgerne af dit handicap og på væsentlig måde lette din dagligdag.

Du får ikke støtte, hvis dit behov for transport kan dækkes mere hensigtsmæssigt på anden måde. Dvs. at du ikke får handicapbil, hvis du kan bruge offentlig transport, kørselsordninger eller taxakørsel med tilskud.

Du skal søge din kommune om støtte til handicapbil.

Økonomiske forhold

Din kommune yder støtten som et rentefrit lån på et fastsat beløb. Dine økonomiske forhold har ikke betydning for, om du kan få støtte til køb af en bil eller for lånets størrelse. Men dine økonomiske forhold har betydning for, hvor stor en del af lånet, du skal tilbagebetale. Støtten er skattefri.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes