BLIV MEDLEM

Handicaptillæg til SU-modtagere

Hvad er et handicaptillæg?

Har du en betydelig funktionsnedsættelse som følge af din diabetes, kan du som SU-modtager eller slutlånsmodtager søge om handicaptillæg. Det er en betingelse, at du læser på en videregående uddannelse eller dansk erhvervsuddannelse.

Hvem kan få bevilget et handicaptillæg?

For at du få bevilget et handicaptillæg, skal der være tale om en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør dig ude af stand til at varetage et studiejob. En funktionsnedsættelse er varig, når det ikke kan forventes, at den forbedres væsentligt enten medicinsk eller af sig selv.

Det er en betingelse for at få handicaptillæg, at funktionsnedsættelsen påvirker din erhvervsevne betydeligt. Der bliver konkret vurderet på arten og sværhedsgraden af din funktionsnedsættelse – det vil sige den samlede symptombyrde og dennes indflydelse på din erhvervsevne.

Handicaptillægget kompenserer for det beløb, du kunne have tjent, hvis du ikke havde funktionsnedsættelsen. Derfor må du tjene mindre, når du modtager handicaptillæg.

Handicaptillæg til Erhvervsuddannelser.

Hvis du er studerende på en dansk erhvervsskole og har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge handicaptillæg i de måneder, hvor du modtager SU (grundforløb og øvrige forløb med SU). Det kræver du har meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage dig erhvervsarbejde.

Hvordan søger jeg om et handicaptillæg?

En ansøgning om handicaptillæg kræver aktuel lægelig dokumentation. Du kan søge om tillægget på SU's hjemmeside:

Læs mere om handicaptillæg på SU’s hjemmeside

Læs mere om handicaptillæg til SU-modtagere på borger.dk 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes