BLIV MEDLEM

Hjælpemidler og mentorordning

Hjælpemidler og indretning af arbejdsplads

Har du brug for hjælpemidler eller til at få ændret indretningen af din arbejdsplads for at kunne udføre dit arbejde, kan du modtage støtte.

Det er en betingelse, at det ikke drejer sig om et hjælpemiddel eller en ændring, der generelt er nødvendig for virksomheden eller noget, som er et almindeligt arbejdsmiljøkrav.

Du kan søge om hjælpemidler eller om arbejdspladstilretning i din kommune. Spørg i Borgerservice, hvis du er i tvivl.

Mentorordning

Mentorfunktionen er tænkt som en kollegial hjælpende hånd. Mentoren beskrives som ”en fortrolig kollega og kritisk ven”. En mentor vælges på sine personlige egenskaber og sit kendskab til virksomheden, kollegaerne og arbejdets indhold.

En mentor kan være en i forvejen ansat eller en person udefra. Mentorordningen kan bruges på arbejdspladser eller på uddannelsesinstitutioner, hvis du er under uddannelse. Virksomheden kan også få støtte til uddannelse af din mentor, hvis det er et behov.

Mentorordningen indebærer, at du som medarbejder får en grundig introduktion og oplæring i arbejdet af én bestemt person.

Din mentor bistår dig, når du har behov for særlig støtte - for eksempel ved overgang til et andet arbejdsområde. Forudsætningerne for at du fastholder dit arbejde bliver øget ved denne sidemandsoplæring.

Støtten dækker lønomkostninger ved frikøb af egen medarbejder eller honorar til en ekstern konsulent. Varighed og samlet timetal bliver aftalt efter en vurdering.

En mentorordning kan for eksempel kombineres med afprøvning i virksomhedspraktik eller ansættelser med løntilskud.

Kan jeg få en mentor?

Du kan kun få en mentor, hvis behovet for oplæring ligger ud over det, man normalt kan forvente. Du kan få tilkendt en mentor, hvis du kan siger ja til én af disse punkter:

  • Du er ansat i job med løntilskud (isbryderordning, fleksjob, førtidspensionist)
  • Du er under revalidering
  • Du er ansat på almindelige vilkår, men umiddelbart inden ansættelsen har fået arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, starthjælp eller sygedagpenge
  • Du er i virksomhedspraktik

Hvor skal jeg henvende mig?

En mentorordning vil altid kræve medvirken af en kommunal jobkonsulent. Du skal derfor henvende dig til dit lokale jobcenter. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal henvende dig, kan du spørge i Borgerservice i din kommune.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes