BLIV MEDLEM

Hjælpemidler - Servicelovens § 112

Hvis du har et fysisk eller psykisk handicap, er det muligt at få støtte til hjælpemidler, der kan aflaste dig i hverdagen. Typiske hjælpemidler til personer med diabetes er testmateriale til måling af blodsukker, ketonstrimler og sko/indlæg. Læs mere om dem herunder. Du skal søge efter Servicelovens § 112 – under hjælpemidler.

I enkle og entydige sager om hjælpemidler kan kommunen anvende forenklet sagsbehandling efter Servicelovens § 113a. Det betyder, at kommunen kan afgøre din sag om hjælpemidler alene på baggrund af den modtagne ansøgning, samt allerede foreliggende oplysninger.

Hvordan kan jeg søge om hjælpemidler?

Kravet er, at hjælpemidlet i høj grad kan være med til at lette dig i din daglige tilværelse eller, at hjælpemidlet er nødvendigt for, at du kan klare et job. Du kan få hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ansøgning skal ske via www.borger.dk

Din kommune tilbyder dig produkter fra en bestemt leverandør.

Du kan dog også selv vælge en leverandør og få beløbet, som hjælpemidlet ville have kostet hos den kommunale leverandør, med til den nye leverandør og få mulighed for et andet produkt.

Husk at søge kommunens hjælpemiddelafdeling, før du anskaffer et hjælpemiddel, da du normalt ikke kan få støtte til hjælpemidler, du selv har anskaffet, inden bevillingen er givet. 

Testmateriale til måling af blodsukker

Som diabetiker kan du få hjælp til testmateriale i form af:

  • Teststrimler
  • Lancetter
  • Fingerprikkere
  • Apparater til blodsukkermåling

Du skal søge om testmateriale efter Servicelovens § 112 under hjælpemidler. Dine økonomiske forhold har ikke betydning for ansøgningen.

Hvad kan jeg få tilskud til?

Din mulighed for at få testmateriale afhænger af, hvordan din diabetes behandles.

Hvis du er behandlet med insulin eller er i kombinationsbehandling (injektion og tabletter), kan du få det nødvendige antal teststrimler samt fingerprikker med det nødvendige antal lancetter samt halvdelen af den samlede udgift til blodsukkermåleapparatur.

Hvis du er tabletbehandlet diabetiker, kan du årligt få 100 % tilskud på op til 150 teststrimler, lancetter og fingerprikkere, såfremt din læge anser jævnlig blodsukkermåling for påkrævet.

Diætbehandlede diabetikere kan ikke få hjælp til testmateriale.

Ketonstrimler

Hvis du har insulinkrævende diabetes, har du Ankestyrelsens ord for, at dine udgifter til ketonstrimler kan dækkes af Servicelovens § 112. Det står i Ankestyrelsens principafgørelse 115-13.

Læs Ankestyrelsens principafgørelse 115-13

Efter § 112 skal et hjælpemiddel i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af nedsat funktionsevne. I principafgørelsen står der blandt andet, at måling af ketoner kan forhindre alvorlige helbredsmæssige konsekvenser som syreforgiftning. Når kommunen skal vurdere væsentlighedskriteriet, er det årlige forbrug af strimler derfor ikke afgørende – da formålet er at hindre alvorlig sygdom.

Læs mere om blodsukker og diabetes 2

Sko og indlæg

Loven fastslår, at du - for at få indlæg - skal have "sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet (kredsløbsinsufficiens)."

Du får kun bevilget sko, hvis du ikke kan klare dig med indlæg.

Hvordan får jeg bevilget tilskud?

Når du søger om tilskud, skal en speciallæge i ortopædkirurgi vurdere dine fødders tilstand, diagnosen og dine behov. Kommunens sagsbehandler rekvirerer en lægeerklæring, inden bevillingen kan gives.

Det er altså ikke alle, der uden videre kan få håndsyet fodtøj bevilget af kommunerne. Du kan heller ikke få nyt fodtøj, hver gang sæsonen skifter eller modefarven ændres. Dog kan du få et par reservesko i forbindelse med den første bevilling ca. 3 måneder efter, første par er leveret. Derefter kan du få en ny bevilling efter 18 måneder.

Du kan i særlige tilfælde få bevilget ekstra fodtøj, hvis særlige forhold gør sig gældende. 

Hvad er min egenbetaling?

Egenbetalingen ved ortopædisk fodtøj er 900 kr. (Børn: 500 kr.)

Valg af leverandør

En del kommuner har i mange tilfælde samarbejde med enkelte håndskomagermestre, som kommunen har lavet prisaftale med.

Du kan dog også selv vælge en leverandør og få beløbet, som hjælpemidlet ville have kostet hos den kommunale leverandør, med til den nye leverandør og få mulighed for et andet produkt.

Indlæg hos fodterapeut

Du kan også få fodindlæg hos en fodterapeut, hvis din fodterapeut vurderer, at det er nødvendigt. I så fald vil du få 50 % tilskud til fodindlæg.

Frit valg af leverandør og/eller produkter 

Hvis du hellere vil bruge andet udstyr, end det udstyr din kommune tilbyder, eller vil du bare prøve et nyt produkt, så har du ret til det. Serviceloven giver dig ret til frit valg af leverandør og/ eller produkt.

Kommunen skal altid foretage en konkret og individuel vurdering, når der bevilges hjælpemidler. Derfor er udgangspunktet, at et udbud af produkter skal kunne varetage dine behov. Har du ønsker til udstyret ud over dette, eller vil du bare prøve et nyt produkt, så har du ret til det. Serviceloven giver dig ret til frit valg af leverandør og/eller produkter. Hvis det produkt, du ønsker at købe, er dyrere end det, kommunen tilbyder, kan der blive tale om egenbetaling i form af differencen.

Hvis det produkt, du ønsker at købe, er dyrere end det, kommunen tilbyder, kan der blive tale om egenbetaling i form af differencen.

Hvad vil frit valg koste mig?

Ønsker du at gøre brug af frit valg, eller ønsker du at undersøge, hvad det eventuelt vil koste dig, så skal du kontakte din kommune og bede dem oplyse, hvor stort kommunens tilskud er til køb af de ønskede produkter.

Herefter skal du undersøge, hvilken leverandør der sælger det produkt, du ønsker og bede dem oplyse, hvad produktet vil koste hos dem, efter kommunens tilskud er fratrukket.

Hvis du vælger frit valg

Beslutter du dig for at benytte dig af din ret til frit valg, og har du aftalt dette med din nye leverandør, meddeler du din kommune, at de skal sende din bevilling til den nye leverandør, som fremover vil levere produkterne til dig.

Din nye leverandør afregner selv med din kommune, og en evt. egenbetaling vil blive opkrævet dig.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes