BLIV MEDLEM

Hjemmehjælp

Kan jeg få hjemmehjælp?

Formålet med hjemmehjælp er at afhjælpe problemer, der er forbundet med sygdom eller alderdom. Du kan få hjælp til både praktiske opgaver og personlig pleje. Du kan få hjemmehjælp, hvis du:

  • Har nedsat funktionsevne
  • Er ældre
  • I en periode har været syg, og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, du tidligere havde.

Du kan få varig hjælp, midlertidig hjælp eller lejlighedsvis aflastning. Du kan få hjælp, uanset om du bor alene, i eget hus, i bofællesskab, i plejebolig eller andet. Du kan selv være med til at bestemme, hvilke opgaver der skal løses inden for de tildelte timer, og hvordan de fra gang til gang skal tilrettelægges.

Hvis du ønsker at søge om hjemmehjælp, skal du kontakte din kommune.

Hvor meget hjælp kan jeg få?

Det er din kommune, som skal vurdere den enkelte situation. Din kommune skal vurdere, hvor meget hjælp du kan få, og om du har brug for at få varig hjælp eller hjælp i en kortere periode. Hvis dine behov ændres, skal din hjælp også ændres.

Din kommune har ikke pligt til for eksempel at levere hjælp i et bestemt antal timer. Det er kommunens serviceniveau, der afgør, hvor meget hjælp, du kan få. Serviceniveauet bliver bestemt af kommunalbestyrelsen.

Du skal kontakte din kommune, hvis du vil vide, hvor meget hjemmehjælp, du har ret til, eller hvis du vil søge om hjemmehjælp.

Frit valg imellem privat og kommunal hjemmehjælp

Uanset om du får hjemmehjælp til praktiske opgaver eller hjælp til personlig pleje, skal kommunen tilbyde dig frit valg imellem privat og kommunal hjemmehjælp.

Hvis din kommune ikke kan yde den hjælp, du er blevet bevilget, kan du efter aftale med din kommune ansætte privat hjælp og få tilskud til lønnen. Får du mere end 20 timers hjælp om ugen, har du også mulighed for at ansætte din egen hjælp og få tilskud. Kravet er, at du skal have en betydelig og varig nedsat funktionsevne.

Kan jeg få hjemmehjælp med på ferie?

Hvis du er berettiget til varig hjemmehjælp, kan du få hjemmehjælp i perioder, hvor du opholder dig i en anden kommune end din bopælskommune – f.eks. i forbindelse med et sommerhusophold. Det er den midlertidige kommune, der beslutter, hvilken hjælp du konkret kan få, og serviceniveauet vil blive tilpasset det lokale niveau.

Hvad skal jeg betale for min hjemmehjælp?

Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, hvor meget du skal betale for hjemmehjælp. 
Varig hjemmehjælp er gratis. Rengøringsmidler, vaskeri osv. skal du dog selv betale.

Midlertidig hjemmehjælp er også gratis, medmindre du har en indtægt af en vis størrelse. Spørg din kommune, hvor meget du skal betale. Får du lejlighedsvis aflastning til at passe en syg pårørende, gælder de samme regler for betaling som for midlertidig hjælp.

Hvad er mine klagemuligheder?

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse og ikke får den hjemmehjælp, du føler dig berettiget til, kan du inden for fire uger klage til din kommune. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen. 

Læs mere om Ankestyrelsen 

Hvis din hjemmehjælper er forhindret i at komme, skal din kommune inden for rimelig tid sørge for en afløser. Hvad der er rimelig tid, bliver besluttet af den enkelte kommune.

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om hjemmehjælp hos din kommune og ved Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Læs mere om hjemmehjælp på www.borger.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes