BLIV MEDLEM

Ledsagerordning

Er du mellem 12 og 67 år, og har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du søge din kommune om en ledsagerordning. Hvis du har fået bevilget ledsagerordning, inden du er fyldt 67 år, kan du fortsat benytte ordningen, når du er fyldt 67 år.

Formålet med ordningen er at integrere personer med handicap i samfundet, og at gøre disse personers hverdag så normal som mulig. Ledsagerordningen er et led i bestræbelserne på at øge handicappedes muligheder for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse.

Ordningen er et ekstra tilbud til mennesker med handicap, og ordningen kan derfor ikke erstatte anden hjælp som for eksempel praktisk hjælp i hjemmet.

Hvor mange timer kan jeg få? 

Ordningen betyder, at du kan få 15 timers ledsagelse om måneden til formål, du selv bestemmer. Det er muligt at "gemme" de 15 månedlige timer i højest seks måneder. Det vil sige, at du inden for en periode på seks måneder maksimalt kan spare 90 timer sammen. Du kan dog ikke bruge dine ledsagertimer på forskud.

Hvem må jeg vælge som min ledsager?

Du har ret til selv at udpege en ledsager. Kommunen skal dog godkende og ansætte personen.

Hvad er mine udgifter?

Hvis du ønsker at tage din ledsager med i biografen, til koncert eller lignende, skal du selv dække omkostningerne. Det gælder også udgifterne til din ledsagers transport. Din kommune kan dog yde et årligt tilskud, som skal dække din ledsagers udgifter.

Din kommune kan desuden i forbindelse med den enkelte ledsageropgave betale udgifter til din ledsagers lokaltransport. Hvis det er nødvendigt, at din ledsager er ved din side hele tiden, kan kommunen vælge at betale din ledsagers udgifter til biografbilletter, til spisning mv. inden for rimelige grænser.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes