BLIV MEDLEM

Medicintilskud

Når du køber din receptpligtige medicin på apoteket, findes der forskellige former for tilskud; Det generelle tilskud, kronikertilskuddet og enkelttilskuddet.

Det generelle tilskud

En del af den medicin, som du køber på recept, har et generelt tilskud. Det betyder, at når du køber et lægemiddel, der har generelt tilskud, får du automatisk tilskud efter de gældende medicintilskudsgrænser, når du køber medicinen på recept på apoteket.

Sygesikringen giver tilskud til de fleste lægemidler. Tilskuddets størrelse afhænger af dine samlede årlige udgifter til lægemidler. Jo større udgifter du har inden for et år, jo mere får du i tilskud.

Sats for medicintilskud pr 1. januar 2020:

Tilskudsgrænser

Tilskudsprocent

0 – 995

0 pct.

995 – 1.655

50 pct.

1.655 – 3.590

75 pct.

3.520 – 19.465

85 pct.

19.465

100 pct.

Egenbetalingsloft: 4.190 kr. - dvs. at du automatisk får 100 % tilskud til medicin, når du selv har betalt 4.190 kr. 

 


Er du i behandling med et lægemiddel, som ikke er omfattet af det generelle tilskud, og din læge vurderer, at behandlingen er den mest optimale, kan din læge søge om enkelttilskud.

Kronikertilskud

Kronikertilskuddet tildeles automatisk til mennesker, der køber medicin for mere end 19.465 kr. årligt.

Hvis du har store medicinudgifter og får 100 % tilskud, kan du få en henstandsordning med dit apotek, så du hver måned betaler 1/12 af egenbetalingen på 4.190 kr. (2020) om året til apoteket. På den måde bliver egenbetalingen fordelt ligeligt over årets 12 måneder.

Ordningen hedder "Henstandsordning for kronisk syge", og er gratis for dig.

Enkelttilskud

Din læge har mulighed for at søge enkelttilskud til medicin, som ikke er omfattet af det generelle tilskud. Din læge kan søge tilskud, hvis:

 • Medicinen har særlig betydning for dig
 • Behandlingen har god effekt
 • Andre behandlingsmetoder ikke er tilstrækkelige

Det er din læge, der søger om enkelttilskud hos Sundhedsstyrelsen. I ansøgningen skal din læge beskrive dit behov og dit sygdomsforløb. Din økonomiske situation har ingen betydning for ansøgningen.

Nye tilskudsregler for en række diabetespræparater

I 2013 trådte de nye tilskudsregler for en række diabetespræparater i kraft. Står dit diabetespræparat ikke på nedenstående lister, skal du ikke foretage dig yderligere, da du vil modtage dit tilskud som sædvanligt.

Står din medicin derimod på en af listerne, skal du tale med din læge om din fremtidige behandling, da du kun vil modtage tilskud, hvis du opfylder nogle bestemte betingelser.

 De nye tilskudsregler omfatter to elementer:

 • Diabetesmedicin, som får klausuleret tilskud
 • Diabetesmedicin, som ikke længere er omfattet af det generelle tilskud

Diabetesmedicin, som får et klausuleret tilskud

Det er de såkaldte GLP-1-analoger, som får et klausuleret tilskud:

 • Bydureon
 • Byetta
 • Lyxumia
 • Victoza

Hvad betyder det, at min diabetesmedicin får et klausuleret tilskud?
GLP-1-præparaterne Bydureon, Byetta, Lyxumia og Victoza får pr. 11. november et klausuleret tilskud. Det betyder, at hvis du modtager ét af disse præparater, vil du ikke længere automatisk modtage tilskud. Tilskuddet er derimod klausuleret, og din læge skal i fremtiden vurdere, om du opfylder nogle bestemte betingelser, og dermed er berettiget til at få tilskud.

Er jeg berettiget til det klausulerede tilskud?
Det er din læge, der vurderer, om du er berettiget til at modtage klausuleret tilskud eller ej.

Du kan komme i betragtning til tilskudsklausulen, hvis din læge vurderer, at du ikke opnår en tilstrækkelig blodsukkerkontrol med metformin i kombination med andre lægemidler med generelt tilskud. Derudover kan du også blive omfattet af klausulerede tilskud, hvis din læge samlet vurderer, at en supplerende behandling med andre diabetesmidler vil være uhensigtsmæssig.

Vurderer din læge, at du er omfattet af klausulen og dermed berettiget til tilskuddet, skal din læge huske at skrive ”tilskud” på din recept.

Diabetesmedicin, som ikke længere er omfattet af det generelle tilskud

Udover tilskudsklausulen på GLP-1-analoger, bortfalder det generelle tilskud helt til denne række af diabetesmedicin:

 • Actos
 • Arcosal
 • Glucobay
 • Hexaglucon
 • Pioglitazon ”Orion”

Hvad betyder det, at min diabetesmedicin slet ikke er omfattet af det generelle tilskud?
Er du i behandling med et af de lægemidler, hvor det generelle tilskud helt bortfalder, skal du i udgangspunkt skifte behandling, hvis du fortsat ønsker det offentlige tilskud. Vurderer din læge, at den nuværende behandling er den mest optimale og hensigtsmæssige, kan din læge søge om enkelttilskud.

Hvad er et enkelttilskud?
Din læge har mulighed for at søge enkelttilskud til medicin, som slet ikke har generelt tilskud længere. Din læge kan søge tilskud, hvis medicinen har særlig betydning for dig, behandlingen har god effekt eller hvis andre behandlingsmetoder ikke er tilstrækkelige.

Det er din læge, der søger om enkelttilskud ved Sundhedsstyrelsen. I ansøgningen skal din læge beskrive dit behov og dit sygdomsforløb. Din økonomiske situation har ingen betydning for ansøgningen. 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes