BLIV MEDLEM

Pensionist

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist, og du har fået tilkendt førtidspension før januar 2003, kan du søge helbredstillæg og personligt tillæg.

Helbredstillæg

Du kan søge om helbredstillæg, hvis du er førtidspensionist med pension tilkendt før 1. januar 2003 eller, hvis du er folkepensionist.

Helbredstillæg kan delvist dække dine udgifter til:

 • Medicin
 • Tandlægebehandling
 • Fodbehandling
 • Kiropraktorbehandling
 • Psykologhjælp
 • Fysioterapi
 • Høreapparatsbehandling
 • Briller

Det er en betingelse, at medicin og behandling er berettiget til tilskud efter sygesikringsloven. Det betyder, at helbredstillæg kun dækker udgifter, som sygesikringen i forvejen giver tilskud til.

Betingelser for ansøgning

Formue
Du og din ægtefælle eller samlever må tilsammen ikke have en likvid formue større end 89.800 kr. årligt (2020). Din likvide formue er f. eks. penge i banken og værdipapirer. Hus, bil og sommerhus er derimod ikke en del af din likvide formue. 

Personlig tillægsprocent
Helbredstillæg afhænger af din personlige tillægsprocent. Du kan på bagsiden af din pensionsmeddelelse læse, hvor stor din personlige tillægsprocent er. Hvis din personlige tillægsprocent er mindre end 100 %, så nedsættes den hjælp du får. 

Tillæggets størrelse
Helbredstillægget dækker højst 85 % af din egen andel af regningen på medicin og behandling. 

Eksempel på udregning

Hvis din personlige tillægsprocent er 100, og du har en regning på 300 kr., så dækker helbredstillægget 85 % af denne. Det vil sige, at du får et tilskud på 255 kr.

Hvis din personlige tillægsprocent er 60, og regningen er på 300 kr., så dækker helbredstillægget 60 % af 255 kr., da 255 kr. er det højeste helbredstillæg (85 %), du kan få en regning på en 300 kr. regning. Det vil sige, at du får et tilskud på 153 kr. 

Hvordan ansøger jeg?

Du skal søge digitalt via din kommunes hjemmeside eller via borger.dk. Tillægget er en løbende bevilling, der automatisk fornys hvert år, så længe du opfylder betingelserne.

Når du er blevet godkendt...

Når du er blevet godkendt til helbredstillæg, får du et kort af din kommune. Du skal medbringe kortet på apoteket og ved behandling hos tandlæge og andre behandlere.

Udvidet helbredstillæg

Betingelserne er de samme som for helbredstillæg. Det særlige ved udvidelsen er, at du kan få hjælp til engangsudgifter, der ikke er tilskudsberettigede efter sygesikringsloven.

Udvidet helbredstillæg kan delvist dække dine udgifter til:

 • Briller
 • Tandproteser
 • Almindelig fodbehandling

Du skal altid søge om udvidet helbredstillæg før din behandling eller inden dit køb. Det er din kommune, som vurderer, om det drejer sig om en nødvendig udgift. Du kan max få hjælp til 85 % af din udgift.

Din kommune har sandsynligvis indhentet priser fra forskellige leverandører på standard briller og proteser. Disse priser sætter et loft for, hvor stor en udgift, du kan få hjælp til. Det er derfor en god idé på forhånd at få oplyst, hvilken pris din kommunen har fastsat. Du kan frit vælge behandler og/eller leverandør, men du skal selv betale differencen, hvis du vælger en dyrere løsning.

Personligt tillæg

Du kan søge om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist med pension tilkendt før 2003. 

Du kan få personligt tillæg til din pension, hvis dine økonomiske forhold er særligt vanskelige. Det betyder, at du kan søge om ekstra hjælp til nødvendige udgifter, hvis du ikke selv har råd til at betale. 

Hvilke udgifter kan jeg få dækket med personligt tillæg?

Du kan få et personligt tillæg til udgifter, din kommune vurderer som rimelige og nødvendige.

Der findes ingen endelig liste over, hvad du kan søge om at få dækket som personligt tillæg, men personligt tillæg kan dække nødvendige udgifter, som kan være dem, der er nævnt under helbredstillæg, men også diabeteskost eller andet.

Dokumentation af indtægter og udgifter

Når du søger om personligt tillæg, skal din kommune lave en konkret og individuel vurdering - en trangsvurdering - af din økonomi. Det betyder, at du skal oplyse alle dine indtægter og udgifter.

Når kommunen vurderer, om du selv har råd til at betale, tager de ikke altid hensyn til alle dine udgifter - kun de udgifter, som den pågældende kommune anser som rimelige og nødvendige. Rimelige og nødvendige udgifter er husleje, varme, el, telefonabonnement, TV licens og familieforsikring. Nødvendige merudgifter som følge af sygdom og handicap bør også indgå. Nogle kommuner medtager også afdrag på lån, avisabonnement og forsikringer ud over familieforsikring.

Udregning af rådighedsbeløb

Når du som pensionist søger om personligt tillæg, beregner din kommune dit rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet er det, du har tilbage til mad, tøj og fornøjelser, når de faste udgifter er betalt.

De fleste kommuner har vejledende satser for rådighedsbeløbet - altså en grænse for, hvornår dine økonomiske forhold betragtes som særligt vanskelige. Landet over er der meget store forskelle på de vejledende satser. For en enlig person varierer rådighedsbeløbet fra 4.000 kr. til 5.000 kr. pr måned. For par er variationen 6.000 til 8.500 kr.

Derudover har kommunerne ofte vejledende grænser for kontant formue. Også her er der store forskelle. Nogle kommuner yder ikke personlige tillæg, hvis din formue overstiger 15.000 kr., andre kommuner anvender en anden formuegrænse. Mange kommuner bruger dog den formuegrænse, som loven fastsætter for helbredstillæg, nemlig 89.800 kr. årligt (2020).

Hvordan ansøger jeg om personligt tillæg?

Du skal søge digitalt via din kommunes hjemmeside eller via www.borger.dk. Hvis det overhovedet er muligt, skal du søge, før du afholder udgiften.

Klagemulighed

Du kan klage over en afgørelse om personligt tillæg til Ankestyrelsen. Klagefristen er 4 uger fra det tidspunkt, du har modtaget kommunens afgørelse.

Gå til Ankestyrelsens hjemmeside

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes