BLIV MEDLEM

Seniorpension

Seniorpension er udelukkende en ny ansøgningsmulighed for den personkreds, der opfylder betingelserne. Men der er ikke tale om en ny slags pension.

Der er følgende betingelser for at søge:

  • Du har højest 6 år til folkepensionsalderen.
  • Du har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse.
  • Du har en arbejdsevne der er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job.

Du kan ansøge 6 måneder før betingelsen om højst 6 år til folkepensionsalderen er opfyldt. Ansøgning skal indgives til din bopælskommune.

Du kan læse mere på borger.dk

Relevant lovgivning

Lov om social pension 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes