BLIV MEDLEM

Sygebehandling

Hvad er sygebehandling?

Du kan i henhold til aktivlovens § 82 få hjælp til dækning af sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, hvis:

  • Dine udgifter ikke bliver dækket efter anden lovgivning
  • Du ikke selv har råd til at betale udgiften
  • Hvis din behandling er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, det vil sige, at din behandling skal være lægeligt dokumenteret

Hvem kan få hjælp efter aktivlovens § 82?

I udgangspunktet er alle, som har særlige udgifter til medicin og andre behandlingsudgifter, omfattet af bestemmelsen, men i praksis er det personer med lave indtægter, der kan få hjælp.

Folk med lave indkomster som førtidspensionister med pension tilkendt efter 1. januar 2003, kontanthjælpsmodtagere eller studerende er omfattet af bestemmelsen.

Er du folkepensionist eller førtidspensionist med pension fra før 1. januar 2003, er du ikke omfattet af bestemmelsen. Du har derimod mulighed for at få hjælp efter reglerne om personligt tillæg og helbredstillæg i pensionslovgivningen.

Læs mere om helbredstillæg og personligt tillæg

Økonomiske forhold

Din kommune vil foretage en individuel og konkret vurdering af dine økonomiske forhold, for at undersøge, om du selv har mulighed for at afholde hele eller en del af udgiften. Kommunen kan nemlig ikke yde hjælp, hvis du har indtægter eller formue, som kan dække behovet.

Er du studerende og modtager SU, bliver eventuelle arbejdsindtægter, stipendium og lån medregnet. Det vil sige, at du skal have udnyttet dine lånemuligheder, før du kan påregne mulighed for støtte i henhold til § 82. Dette gælder uanset om du har optaget studielån eller ej.

Du kan ikke søge hjælp til dækning af den del af udgiften, som bliver dækket af en privat forsikring, for eksempel Sygeforsikringen Danmark.

Hvad kan jeg få hjælp til?

For diabetikere kan der være tale om tandbehandling, medicinudgifter, merudgift til kost mm.. Nogle af udgifterne kan du også søge om hjælp til via Servicelovens § 100. Hvis du kan få hjælp efter § 100, er det en fordel for dig.

Læs mere om merudgifter - Servicelovens § 100

Ansøgning

Sagsbehandlingen tager dels udgangspunkt i, om det er lægeligt velbegrundet, og dels i en økonomisk vurdering, om du eventuelt selv kan afholde udgiften.

Du skal henvende dig på socialforvaltningen i din kommune for at søge hjælpen. Du vil få udleveret en blanket, hvor du skal gøre rede for dine økonomiske forhold.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes