BLIV MEDLEM

Legater

Der findes en række legater, som skal være med til at gøre livet lettere for personer med diabetes.

Legaterne uddeles til personer, der selv har diabetes. Vær opmærksom på, at nogle af legaterne administreres af Diabetesforeningen og andre af eksterne administratorer, hvor ansøgning og henvendelse skal ske direkte til administrator.

Fonde og legater for personer med diabetes

Herunder kan du se, hvilke muligheder der er. Ved hvert legat finder du mere information om vilkår for at søge legatet (fundats), ansøgningsskema, oplysning om ansøgningsfrist, evt. tilbagemelding mv. Ved de eksternt administrerede legater og fonde henviser vi til, hvor man skal finde relevant information.

Den Sociale Fond
Støtte hvis diabetes og dens eventuelle komplikationer har medført en ændring i ansøgers sociale eller økonomiske situation.

Den Sociale Fond kursus
Støtte til diabetikere og deres pårørende til deltagelse i oplysende, sundhedspædagogiske diabeteskurser.

N. Storrs Konto (under Den Sociale Fond)
Til enlige forsørgere med et diabetesbarn.

Eksterne fonde og legater

Julie Seiferts Mindelegat
Støtte til alvorligt syge kvinder, heriblandt diabetes og nervesygdomme.

Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus fond
Støtte til personer med diabetes.

Ferielegatet Helene og Viggo Bruuns fond
Legatet skal komme værdigt trængende familier med et handicappet barn til gode i forbindelse med en sommerferie.

Bliv medlem

Forskningslegater

Legater til forskning i diabetes

Legater til rejser med relation til diabetesforskning

Legatuddelinger

Se tidligere legatuddelinger herunder:

Pr. 30. september 2020 har der være uddeling fra:

  • Den Sociale Fond med 325.000 kr. til 33 ansøgere.
  • N. Storrs Konto med 25.000 kr. til fem ansøgere.

Pr. 30. juni 2020 har der været uddeling fra:

  • Den Sociale Fond med 75.000 kr. til 15 ansøgere.

Pr. 31. marts 2020 har der været uddeling fra:

  • N. Storrs Konto med 25.000 kr. til fem ansøgere.

Pr. 1. marts 2020 har der været uddeling fra:

  • Sven Wellejus og Kirstine Svenssons Mindelegat med 134.000 kr. til 27 ansøgere.
  • Legatet til støtte for børn og unge med diabetes med 175.000 kr. til 35 ansøgere.
  • Aage Caspersens Legat med 230.000 kr. til 46 ansøgere.
  • Tømrermester Axel Kastrup-Nielsen og hustru Eva Kastrup-Nielsens Legat med 370.000 kr. til 74 ansøgere.

Der er i alt uddelt 909.000 kr. til 182 personer.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes