BLIV MEDLEM

Den Sociale Fond

Fundats: Der kan ydes støtte, hvis der foreligger en ændring af ansøgerens økonomiske og sociale forhold, som er en direkte følge af diabetes eller dens komplikationer.

Kun i særlige tilfælde kan støtte tildeles flere gange og her skal der være sket en væsentlig forværring af ens situation siden sidste bevilling.

Legatportion: Variable beløb

Ansøgningsskema: Ansøgningsskema skal benyttes og kan downloades nedenfor. Læs først vejledningen, som findes på ansøgningsskemaets sidste side.

Hent ansøgningsskema som word-fil

Hent ansøgningsskema som pdf-fil

Indsend din ansøgning: Vi anbefaler, at ansøgningsskema indsendes pr. post til følgende adresse

Diabetesforeningen
Stationsparken 24, st. tv.
2600 Glostrup
Att.: legat

eller via krypteret mail til legat@diabetes.dk

Ansøgningsfrist: Den 31. marts, den 30. juni, den 30. september og den 31. december

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes