MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus fond

Fundats: Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus fond blev stiftet af Skibsreder Per Henriksen og hans ægtefælle Vivi Henriksen i 2005.

Fonden er almennyttig og støtter blandt andet følgende formål:

  • Socialt dårligt stillede elever på eller udgået fra Det Kgl. Vajsenhus
  • Uforskyldt dårligt stillede danske statsborgere i Danmark
  • Lunge- og hjertepatienter samt diabetesramte
  • Lægevidenskabelig forskning inden for lunge-, hjerte- og diabetessygdomme

Fonden indkalder hermed til ansøgning om fondens midler.

Ansøgning: Ansøgning foregår ved elektronisk ansøgningsskema, der kan hentes fra fondens hjemmeside: www.perhenriksensfond.dk

Udfyldt ansøgningsskema samt dokumentation*) sendes pr. mail til henriksen@t-dahl.dk

Ansøgers navn skal anføres i mailens emnefelt.

*) Dokumentation: Kopi af seneste årsopgørelse fra SKAT for ansøger og for ansøgers ægtefælle/samboende.
Hvis du søger som lunge- eller hjertepatient, diabetesramt eller andet sygdomsrelateret: Udtalelse fra læge/hospital og/eller journaloplysninger fra www.sundhed.dk. Oplysningerne må højst være 3 mdr. gamle.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes