BLIV MEDLEM

Center for Diabetes

Diabetesforening er partner i Center for Diabetes i Københavns Kommune. Her bidrager Diabetesforeningen til at:

  • Styrke det frivillige engagement i og omkring centret, herunder afprøve nye peer to peer tilbud (f.eks. Mentorordning til socialt udsatte), som støtter mennesker med diabetes til bedre trivsel med sygdommen
  • Etablere nye tilbud i sammenhæng med de eksisterende (f.eks. motivationsgrupper)
  • Sikre sammenhæng til andre regionale og landsdækkende aktiviteter, som Diabetesforeningen indgår i
  • Vidensindsamling samt videndeling på tværs af kommuner, særligt i relation til aktiviteter vedrørende patientuddannelse

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes