BLIV MEDLEM

Danske Handicaporganisationer

Danske Handicaporganisationer (DH) er en paraplyorganisation for en række patientforeninger. DH har eksisteret siden 1934 og hed indtil for nylig De Samvirkende Invalideorganisationer.

DH arbejder overordnet for at fremføre medlemmernes synspunkter over for offentlige myndigheder, og foreningen er derfor repræsenteret i en række råd og nævn på både nationalt og lokalt plan.

Diabetesforeningens tilknytning

Diabetesforeningen er en af DH’s medlemsorganisationer. Her har Diabetesforeningen adgang til Handicaprådet og sidder med ved bordet i DH’s sundhedsudvalg. Gennem medlemskabet drager Diabetesforeningen fordel af det fælles talerør og får derudover del deres i tips- og lottomidler.

Danske Handicaporganisationers arbejdsindsats

DH beskæftiger sig med emner, der er af fælles interesse for alle medlemsorganisationerne. På det sundhedspolitiske område arbejder foreningen blandt andet for:

  • at borgere tilbydes den rette forebyggelse, behandling, rehabilitering og pleje på højeste kvalitetsniveau og så tæt på borgeren som muligt
  • at påvirke organiseringen af det samlede sundhedsvæsen, så mennesker med handicap ikke oplever gråzoner mellem sygehusvæsenet, almen praksis og kommunernes sundheds- og socialtilbud
  • at brugerinddragelse på alle niveauer i sundhedssektoren bliver opprioriteret
  • at patientinformation og -uddannelse bliver styrket
  • at mulighederne for patientklage og erstatning løbende udvikles og forbedres til gavn for patienterne.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes