BLIV MEDLEM

Danske Patienter

Danske Patienter (DP) er en paraplyorganisation for en række patientforeninger, der blev dannet i starten af 2007, som erstatning for det tidligere Patientforum. Overordnet arbejder foreningen for at sætte patienternes behov i fokus inden for dansk sundhedspolitik og sikre de bedst mulige vilkår for patienterne. Foreningen samarbejder med både myndigheder, politikere og andre aktører på sundhedsområdet.

Diabetesforeningens tilknytning

DP fungerer som et fælles talerør for de pårørende- og patientforeninger, som er medlemmer. Gennem medlemskabet styrker Diabetesforeningen sin position i det offentlige rum samt sit samarbejde med andre patientforeninger. 

Danske Patienters arbejdsindsats

DP dækker de fleste patientinteresser og har stor erfaring og viden om et bredt spektrum af problemstillinger, som danske patientgrupper står over for. DP arbejder bl.a. for:

  • at sikre patienter bedst mulige behandlingsvilkår
  • at være talerør for patienter over for offentligheden og styrke patienternes synlighed
  • at styrke samarbejdet mellem Danske Patienters medlemsorganisationer samt samarbejdet med andre nationale og internationale organisationer.

 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes