BLIV MEDLEM

Forum For Mænds Sundhed

Diabetesforeningen har meldt sig som partner i Forum For Mænds Sundhed - et partnerskab, der skaber lighed i sundhed.

Forum For Mænds Sundhed er et non-profit partnerskab, hvor alle med interesse for at gøre en forskel for mænds sundhed kan deltage.

Foruden Diabetesforeningen deltager mere end 40 andre patientforeninger, kommuner, regioner, hospitaler, firmaer, organisationer m.v. i partnerskabet.

Forum For Mænds Sundhed er opbygget som et partnerskab med en bestyrelse.

Vision

Visionen for Forum For Mænds Sundhed lyder:

Vi ønsker at styrke mænds fysiske og mentale sundhed gennem målrettede indsatser, der:

 • både retter sig mod den enkelte mand og de sundhedsprofessionelle omkring ham
 • udvikler praksis på en måde, der sikrer bedre forebyggelse, behandling og rehabilitering for mænd i alle aldre

Formål

Det overordnede formål med partnerskabet er at styrke aktører, sundhedspersonale og manden selv. Dette kan bl.a. gøres ved at:

 • skabe opmærksomhed
 • stille forslag til samfundsindsatser
 • opkvalificere personale i sundhedsvæsenet og på virksomheder
 • etablere en stærk platform

Diabetesforeningens intentioner om at støtte op om partnerskabet

 • Mænd er i større risiko for at udvikle type 2-diabetes end kvinder
 • Omkring 30 % flere mænd end kvinder udvikler type 2-diabetes, men dødeligheden for mænd med denne sygdom er op til 50 % højere end for kvinder
 • Mænd reagerer senere på sygdomssymptomer, og er senere til at søge hjælp, når de har opdaget dem
 • Mænd er underforbrugere af forebyggende tiltag
 • Både nationalt og internationalt synes mænd at være sundhedsmæssigt mere sårbare end kvinder hvad angår sociale belastninger og forandringer
 • Mange mænd har svært ved at henvende sig til deres læge med psykiske problemer
 • Sundhedsinformation til mænd skal udformes på særlige måder for at komme ud til de fleste mænd – herunder også de sårbare og ældre mænd

Sammenhæng til Diabetesforeningens tre indsatsområder, som er:

 • At forebygge diabetes
 • At leve godt med diabetes
 • At helbrede/forske i diabetes

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes