MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Formål

Diabetesforeningen blev stiftet med det formål at varetage diabetikeres interesser og sikre dem gode levevilkår. Derfor arbejder vi altid hen i mod:

 • at forbedre vilkårene for behandling og egenomsorg
  Både behandling og egenomsorg skal kunne imødegå tilbagevendende gener og både opspore og behandle komplikationer i god tid, så de kan behandles, inden tilstanden udvikler sig. For at forbedre vilkårene, støtter Diabetesforeningen også forsknings- og udviklingsprojekter som omhandler forebyggelse, behandling og egenomsorg.
 • at også andre aspekter af diabetikerens dagligdag bliver støttet
  F.eks. arbejder Diabetesforeningen for, at diabetikere ikke diskrimineres bl.a. på arbejdsmarkedet i forbindelse med både uddannelse, job, forsikringer og pension. Derudover er det også nødvendigt at holde øje med diabetikernes vilkår i forhold til kørekort og adoption.
 • at sikre relevante tilskud og støtteordninger
  Foreningen skal argumentere for, at relevante tilskud og støtteordninger bevares og udbygges til fordel for diabetikere. Det gøres blandt andet gennem foreningens arbejde med at påvirke lovgivninger, som berører diabetikere. Ikke bare nationalt men også på et internationalt plan gennem internationalt samarbejde.
 • at lære fra sig og oplyse
  Det gør Diabetesforeningen ved at udvikle informations- og undervisningsmateriale og gennemføre kurser og aktiviteter for både diabetikere, pårørende og sundhedspersonale. Herved bliver alle omkring diabetikeren også klædt godt på til at tackle diabetes. Desuden arbejder Diabetesforeningen for at udbrede information i form af oplysningskampagner og andre foranstaltninger, som kan være med til at forebygge diabetes i befolkningen.
 • at vedligeholde og udvikle organisationen
  Vedligeholdelse og udvikling er nødvendigt for at kunne arbejde mod ovenstående mål. Jo mere velfungerende Diabetesforeningen er, jo bedre kan den varetage diabetikernes interesser.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes