MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Værdigrundlag

Diabetesforeningen har fire værdier, som vi tilstræber i hele organisationens arbejde – internt som eksternt. Værdierne udtrykker de følelser, tanker og handlinger, som alle i foreningen ønsker at efterleve.

  • Troværdighed
  • Åbenhed
  • Respekt
  • Empati

Troværdighed
I Diabetesforeningen mener vi, at det er af afgørende betydning, at vi baserer vores holdninger på viden og fakta og formidler dem på en saglig og faktuel måde. Når vi så samtidig ”gør det, vi siger, og siger det, vi gør”, er det med til at styrke troværdigheden.

Endvidere dækker troværdighed over, at vi er åbne, ærlige og direkte i vores kommunikation.

Åbenhed
Åbenhed er en forudsætning for at kunne opbygge et tillidsforhold, hvori indgår ærlighed, loyalitet og dermed tryghed.

Diabetesforeningen bygger på demokrati og dialog. Her kan alle sige deres mening og forvente at blive hørt. Vi ønsker åbenhed – både i det daglige arbejde og i kontakten med det omgivende samfund. Omverdenen skal kunne se, hvad vi arbejder med, og hvordan vi bruger de indsamlede midler. Målet er at fremstå som en troværdig og imødekommende forening, der varetager diabetikernes interesser

Respekt
I Diabetesforeningen anerkender vi det enkelte menneskes værdi, status, vigtighed og berettigelse. At vise respekt er ikke det samme som at skulle være enig med en anden person, men det er at anerkende hinandens forskelligheder samt synspunkter og holdninger. Respekten udvises gennem den enkeltes ord og handlinger over for omgivelserne, og ved at den enkelte giver udtryk for egne meninger og udviser oprigtighed i sin opførsel over for andre.

Empati
Empati betyder, at man genkender og forstår, hvordan andre mennesker har det.

I Diabetesforeningen er det af stor betydning, at vi i alle sammenhænge erkender og forstår de vilkår, som påvirker hverdagen for andre, hvad enten det drejer sig om ansatte, frivillige eller vores medlemmer. At besidde empati er en grundlæggende værdi for et konstruktivt samarbejde og afgørende for at kunne yde professionel råd og vejledning til vores medlemmer og de frivillige.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes