BLIV MEDLEM

Organisation

Organisationsdiagram

Diabetesforeningens organisering

  • Repræsentantskabet vælger Hovedbestyrelsen 
  • Hovedkontoret står for administrationen af foreningen, og består af: Ledelsen, Politisk Sekretariat, HR & Administration, Forskning & Analyse, Frivillighed & Rådgivning, Kommunikation, Økonomi & Marketing
  • De fem Regionsudvalg fremmer samarbejdet mellem foreningens lokalforeninger og Hovedbestyrelsen
  • Forskningrådet og Diabetesrådet (de permanente råd) bidrager med faglig ekspertise i foreningens arbejde
  • Børnefamilie- og ungegrupperne varetager deres målgruppers interesser regionalt

Læs mere uddybende om de enkelte instanser:

Repræsentantskabet

Hovedbestyrelsen

Hovedkontoret

Regionsudvalg

Forskningsrådet

Diabetesrådet

Lokalforeninger

Børnefamiliegrupper

Ungegrupper

Netværksgrupper for voksne med type 1-diabetes

Diabetesforeningens vedtægter

I vedtægterne kan du bl.a. læse, hvilke krav der er til foreningens organisation både nationalt, regionalt og kommunalt, samt om hvordan organisationen skal forholde sig til f.eks. kontingentændringer.

Læs Diabetesforeningens vedtægter

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes