MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Forskningsrådet

Med afsæt i Diabetesforeningens vedtægter pr. 30. maj 2015 har Diabetesforeningen nedsat to permanente råd: Forskningsrådet og Diabetesrådet.

Læs mere om Diabetesrådet

Forskningsrådet understøtter Diabetesforeningen fagligt i forskningsrelaterede emner inden for diabetes og diabetikeres livsvilkår. Forskningsrådet sammensættes tværfagligt så såvel lægefaglige som pleje- og kostfaglige samt psykosociale kompetencer er til rådighed.

Forskningsrådets sammensætning

Næstformand Kirsten Nørgaard: MD, DMSc, MHPE, overlæge, associate professor, dr.med., Steno Diabetes Center København

Berit Heitmann: Forskningsleder, professor, cand.odont., ph.d., Institut for Sygdomsforebyggelse, Enheden for Epidemiologisk Kostforskning, Frederiksberg Hospital

Elisabeth Mathiesen: Klinisk professor, overlæge, dr.med., Medicinsk Endokrinologisk Klinik, Abdominalcentret, Rigshospitalet

Inge Tetens: Professor, cand.brom, ph.d., Institut for Idræt og Ernæring, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Reimar W. Thomsen: Overlæge, klinisk lektor, cand.med, ph.d., Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital

Sundhedsfagliges tilknytning til lægemiddelvirksomheder

For spørgsmål vedrørende interessekonflikter henviser vi til Lægemiddelstyrelsens liste over sundhedsfagliges tilknytning til lægemiddelvirksomheder

Se Lægemiddelstyrelsens liste

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes