Page 27

Diabetes_maj_2017

Har du overvejet at deltage i et klinisk forskningsforsøg, for at forbedre behandlingsmulighederne for patienter som dig i hele verden? Hvad får du ud af at deltage i PIONEER 5 forsøget? • Udførlig behandling, regelmæssige helbredskontroller og lægeundersøgelser • Du vil få udleveret forsøgsmedicin og udstyr til måling af dit blodsukker Diabetes nr. 2 2017 | 27 | Du er egnet til at deltage hvis: • du er 18 år eller derover • du har type 2-diabetes og har haft det i minimum 90 dage • dit HbA1c er 7-9,5% (53-80 mmol/mol) • du har nedsat nyrefunktion • du er i behandling med en af følgende behandlinger: metformin alene, insulin alene, sulfonylurinstof alene, metformin i kombination med langtidsvirkende insulin eller metformin i kombination med sulfonylurinstof • du er i stand til at følge 8 besøg på forsøgsstedet og have 6 telefonkontakter over en periode på 7 måneder NN9924-4234 Annonce opslag. Final version 2.0_DK, dateret 14. november 2016 ZINC nummer DK/P5/1116/0012 Har du type 2-diabetes? PIONEER 5 er et klinisk studie, der evaluerer en ny diabetesbehandling under udvikling. Dette kliniske forsøg rekrutterer i øjeblikket frivillige. For mere information, venligst kontakt: Kontakt Tlf.nr.: +45 7846 2054 e-mail adresse: alg@clin.au.dk Dette forsøg er godkendt af: De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden og Lægemiddelstyrelsen. Sponsoreret af Novo Nordisk A/S.


Diabetes_maj_2017
To see the actual publication please follow the link above