Page 62

Diabetes_maj_2017

| FRA DIABETESFORENINGEN | Hvad ønsker du dig af din diabetesbehandling? | 62 | Diabetes nr. 2 2017 Diabetesforeningen er patienternes stemme. Derfor er de mange input fra mennesker med diabetes og deres pårørende noget af det mest betydningsfulde for Diabetesforeningen i arbejdet med Diabetesplan II. – Vi har en fælles dagsorden, fastslog Søren Møldrup Jensen fra Odder. Om Diabetesplan II Diabetesplan II sætter rammerne for den samlede diabetesbehandling i Danmark og afløser den hidtidige diabetesplan fra 2003. Planen har tre overordnede indsatsområder: • En styrket indsats på forebyggelse samt tidlig opsporing • En styrket indsats for støtte, uddan- nelse og omsorg til diabetespatienter med udgangspunkt i den enkeltes behov • En indsats for at løfte og udbrede eksi- sterende indsatser, retningslinjer og tilbud for at sikre høj kvalitet i hele landet. Planen, der har opbakning fra et bredt flertal i Folketinget, skal udarbejdes i 2017 og gennemføres de tre følgende år. Tekst: Michael Korsbæk Foto: Claus Bjørn Larsen


Diabetes_maj_2017
To see the actual publication please follow the link above