Page 63

Diabetes_maj_2017

Svenning Ravn Jensen fra Greve er motivationsgruppeinstruktør og fremlægger her anbefalinger fra sin gruppes drøftelser til hele forsamlingen. Diabetes nr. 2 2017 | 63 | Sophie Hindkjær, formand for ungegruppen i Region Hovedstaden, og Malene Rasmussen fra lokalforeningen i Sorø i en af gruppediskussionerne. Bedre samarbejde mellem kommuner og sundhedsvæsenet. Mere tid og viden til de praktiserende læger. Adgang til den nyeste teknologi. Mere fokus på de psykosociale aspekter af diabetes og inddragelse af pårørende. Det var nogle af forslagene til Diabetesplan II, som kom frem på Diabetesforeningens workshop for mennesker med diabetes og pårørende, som Diabetesforeningen holdt i maj måned. Her var 30 med diabetes og pårørende samlet for at drøfte deres erfaringer og oplevelser fra hverdagen med diabetes. Deltagerne var repræsentativt udvalgt til at dække alle typer af diabetes og pårørende, forskellige dele af landet, aldre og livssituationer. Erfaringer fra hverdagen Drøftelserne, der foregik i grupper inden for forskellige temaer, kom vidt omkring. Både de gode og mindre gode eksempler og anbefalinger til ting, der kan gøres bedre, kom frem ved fremlæggelserne imellem gruppedrøftelserne og inspirationsoplæg fra eksperter. En af deltagerne, Søren Møldrup Jensen fra Odder, der er far til en tiårig dreng med type 1-diabetes, mente, at det var livsbekræftende at opleve enigheden om de fælles erfaringer trods forskellene deltagerne imellem: – De faglige eksperter ved ikke nok om virkeligheden for os, der lever med diabetes i dagligdagen. Selv om vi er meget forskellige, er jeg sikker på, vi kommer til at sende rigtig god information videre til handleplanen, for vi har alle en fælles dagsorden, sagde han. Formanden for Diabetesforeningens lokalforening i Brønderslev, Tove Brix, der har type 2-diabetes, havde store forventninger til resultaterne: – Det giver så meget mening at samle så mange mennesker, der har prøvet tingene på egen krop. Vi ved, hvad det vil sige at leve med diabetes, og hvornår man ofte rammer en mur. Derfor tror jeg, vores input vil være med til at præge handleplanen, sagde hun. Unik mulighed Både Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen var også til stede til workshoppen og forsikrede, at anbefalingerne fra workshoppen vil blive brugt sammen med de faglige input: – Det er faktisk lidt unikt, at der er sat penge af til noget, som ikke er fuldstændig besluttet endnu. Vi skal først fylde de afsatte rammer ud, og derfor har vi god mulighed for en inddragende proces, som workshoppen er en del af, sagde kontorchef Katrine Ring fra Sundhedsministeriet. Hun henviste til, at det brede flertal i Folketinget, der har besluttet at udfærdige Diabetesplan II og afsat 65 millioner kroner til planen frem til 2020, blot er blevet enige om tre overordnede indsatsområder, som planen skal adressere. Det efterlader god plads til, at Diabetesforeningen som initiativtager og privilegeret partner i forhandlingerne kan være med til at præge indholdet af Diabetesplan II. Diabetesforeningen har allerede afleveret en rapport med faglige anbefalinger fra Diabetesforeningens to faglige råd, Diabetesrådet og Forskningsrådet, og resultatet fra drøftelserne på workshoppen med diabetikere og pårørende vil blive brugt på samme måde som grundlag for den endelige plan. – Diabetesplan II skal blive til på baggrund af, at vi lytter til både patienter og pårørende. De faglige eksperter spiller selvfølgelig en stor rolle, men det starter og slutter med patienterne, fastslog Henrik Nedergaard. Nu samles de mange forslag, ønsker og eksempler fra workshoppen i en rapport, som Diabetesforeningen bringer med til de videre forhandlinger i Sundhedsministeriet. De faglige eksperter ved ikke nok om virkeligheden for os, der lever med diabetes i dagligdagen Søren Møldrup Jensen, deltager i workshoppen Kontorchef i Sundhedsministeriet, Katrine Ring, lytter til et af oplæggene. Forrest formanden for regionsudvalget i Region Midtjylland, Jan Madsen. Administrerende direktør Henrik Nedergaard, Diabetesforeningen, taler med Susanne Højlund og Dorte Hinzmann fra lokalforeningen i Aalborg.


Diabetes_maj_2017
To see the actual publication please follow the link above