Page 69

Diabetes_maj_2017

Har du overvejet at deltage i et klinisk forskningsforsøg, der kunne forbedre behandlingsmulighederne for patienter som Hvad får du ud af at deltage i forsøget?  Udførlige forsøgrelateret behandling, regelmæssige helbredskontroller og lægeundersøgelser  Du vil få udleveret forsøgsmedicin og udstyr til Forventet deltagelse er ca.12 måneder. Du er velkommen til helt uforpligtende, at ringe til forsøgspersonalet for at få yderligere information (information nedenfor) Diabetes nr. 2 2017 | 69 | Har du type 2-diabetes? Du er egnet til at deltage i forsøget, hvis:  du er 18 år eller derover  du har type 2-diabetes og har haft det i  du er i behandling med langtidsvirkende insulin alene eller i kombination med antidiabetiske tabletter og været det i mindst 90 dage  du har enten haft hypoglykæmi (lavt blodsukker) af nyere dato, har manglende symptomer ved hypoglykæmi, har nedsat nyrefunktion eller har anvendt insulin i mere end 5 år  din HbA1c er ikke over 9.5%  dit body mass index (BMI) er ikke  du er i stand til og villig til at følge måling af dit blodsukker NN1250-4252 Annonce opslag. Final version 1.0 dateret 5. december 2016 DK/TB/1216/0517 dig i hele verden? Hvis du har type 2-diabetes og er i behandling med langtidsvirkende insulin kunne du måske være interesseret i at deltage i et nyt klinisk forskningsforsøg, hvor man undersøger effekten og sikkerheden af to forskellige insuliner hos personer med type 2-diabetes, som er utilstrækkeligt behandlet med langtidsvirkende insulin alene eller i kombination med antidiabetiske tabletter. minimum 90 dage over 45 kg/m2 forsøgsprocedurer Dette kliniske forsøg rekrutterer i øjeblikket frivillige. For mere information, venligst kontakt: Hospital:Gentofte Hospital Center for diabetsforskning, medicinsk afd.C, Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup Navn på ansvarlig læge: Tina Vilsbøll. Navn på ansvarlig forsøgs koordinator: Louise Krøyer Haahr Tlf.nr.:20164430 eller: e-mail adresse: Louise.Kroeier.Haahr@regionh.dk Hospital: Esbjerg Sygehus Medicinsk ambulatorium, Haraldsgade 7, 6700 Esbjerg Navn på ansvarlig læge: Jeppe Gram. Navn på ansvarlig forsøgs koordinator: Lise Gedebjerg Tlf.nr.:79183124 eller: e-mail adresse: lise.gedebjerg@rsyd.dk Hospital: Odense Universitetshospital Endokrinologisk Afdeling M Kløvervænget 6 ,5000 Odense C Navn på ansvarlig læge: Kurt Højlund. Navn på ansvarlig forsøgs koordinator: Vibe Vestergaard Tlf.nr.:65413612 eller: e-mail adresse: vibe.vestergaard@rsyd.dk Hospital: Hvidovre hospital, Endokrionlogisk forskning afsnit 159, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre Navn på ansvarlig læge: Sten Madsbad. Navn på ansvarlig forsøgs koordinator: Annette Witt tlf.nr.:38626779 eller e-mail adresse: annette.witt@regionh.dk Hospital: Aarhus Universitetshospital Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA) Nørrebrogade 44 ,8000 Aarhus Navn på ansvarlig læge: Troels Krarup Hansen. Navn på ansvarlig forsøgs koordinator: Lone Vad Tlf.nr.:7846 2057 eller: 7846 2054 eller: e-mail adresse: Lone.vad@ki.au.dk Hospital: Nordsjællands hospital Hillerød Endokrionlogisk forskningsenhed H0652, Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød Navn på ansvarlig læge: Ulrik Pedersen-Bjergaard. Navn på ansvarlig forsøgs koordinator: Rikke Carstensen Tlf.nr.: 48296403 eller 48296308 eller : e-mail adresse: Rikke.Carstensen@regionh.dk Dette forsøg er godkendt af: De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden og Lægemiddelstyrelsen. Sponsoreret af Novo Nordisk A/S.


Diabetes_maj_2017
To see the actual publication please follow the link above