Page 75

Diabetes_maj_2017

En stærk forening, der giver mening Diabetesforeningens hovedbestyrelse har besluttet at se på, hvordan Diabetesforeningen er organiseret i forhold til foreningens hovedopgaver. Gennem mine samtlige nu seks år som formand har jeg ønsket, at Diabetesforeningen skal være en af de allermest moderne og tidssvarende foreninger i Danmark. Diabetesforeningen skal være den forening, man som diabetiker og pårørende helt naturligt melder sig ind i, fordi det giver mening: Fordi vi leverer det, medlemmerne Sammen med grupper af frivillige og andre interessenter vil vi i det næste års tid drøfte og finde svar på, hvordan vi udvikler os bedst, så Diabetesforeningen også i de kommende år er en stærk forening. Hovedbestyrelsen og jeg håber også, at for eksempel frivillige med en sundhedsfaglig baggrund vil bidrage til dette arbejde og glæder os til en spændende proces. Behandlingen skal løftes – og det bliver den Diabetes nr. 2 2017 | 75 | efterspørger. For at kunne opfylde medlemmernes behov må Diabetesforeningen løbende tilpasse sig samfundsudviklingen og ikke mindst de udfordringer, du som diabetiker eller pårørende møder i sundhedsvæsenet. På den måde vil også flere støtte Diabetesforeningen og vores sag. Diabetesforeningen er din stemme over for beslutningstagere og sundhedsvæsenet. Vi kæmper for, at diabetesbehandlingen, -støtten og -omsorgen skal blive bedre, og jeg er glad for at kunne sige med en ret stor sikkerhed, at det bliver den. Af to grunde: Da Novo Nordisk Fonden barslede med et nyt og større Steno Diabetes Center i Region Hovedstaden, var vi aktivt inde i drøftelserne med et klart ønske: Det store løft til diabetesområdet, som fonden og regionen indgik aftale om, skulle udbredes til de fire resterende regioner også. Det lykkedes, og i dag har alle fem regioner indgået aftale med Novo Nordisk Fonden om en milliardinvestering, der skal løfte indsatsen for alle uanset diabetestype, uanset om din behandling foregår hos egen læge eller på hospitalet, og uanset om du bor i en storby eller på landet. Samtidig samarbejder vi lige nu med Sundhedsministeriet om det konkrete indhold af den kommende nationale handleplan for diabetes, Diabetesplan II – en plan, som Diabetesforeningen har opfordret til i flere år. Vi er stolte over, at vi kan være med til at præsentere en plan, der sætter nye rammer og løfter kvaliteten for alle med diabetes. Et vigtigt element, som Diabetesforeningen fortsat kæmper for, er, at Diabetesplan II skal følges af en oplysnings- og opsporingskampagne. Kampagnen skal medvirke til, at flere af de mange, som har type 2-diabetes uden at vide det, bliver tjekket og kan komme i behandling. Samtidig vil kampagnen forhåbentlig lukke noget af det store videnshul blandt danskerne, så vi kan bekæmpe de mange fordomme om diabetes og mindske urimelig diskrimination. Med venlig hilsen Henrik Nedergaard, adm. direktør i Diabetesforeningen | LEDER | Med venlig hilsen Truels Schultz, formand i Diabetesforeningen En kampagne vil forhåbentlig lukke noget af det store videnshul hos danskerne Diabetesforeningen skal være den forening, man helt natur- ligt melder sig ind i


Diabetes_maj_2017
To see the actual publication please follow the link above