BLIV MEDLEM

Behandlingskvalitet

Hvordan sikrer vi den bedste behandling for mennesker med diabetes?

I løbet af 3 måneder foregår blot 15 minutter af en diabetespatients behandling i sundhedssystemet. Det betyder, at det er ekstra vigtigt, at behandleren i løbet af de 15 minutter når at lytte til patienten og klæde den enkelte på, så han/hun er i stand til at tage vare på sin egen diabetes.

Kriterier for den optimale diabetesbehandling

 • At patienten får kontrolleret langtidsblodsukker (HbA1c), blodtryk og kolesterol hos lægen så hyppigt som anbefalet af de lægefaglige selskaber
 • At patienten får kontrolleret fødder og øjne så hyppigt som anbefalet af de lægefaglige selskaber
 • At patientens resultater fra andre behandlere (f.eks. øjenlæge) tilbagerapporteres til lægen nemt og hurtigt
 • At diabetesbehandlingen tilstræbes at udmønte sig i, at patienten når de optimale behandlingsmål – der kan dog være tilfælde, hvor det ikke er muligt at opnå behandlingsmålene
 • At lægen i samarbejde med patienten opstiller, hvilke behandlingsmål patienten skal stile efter
 • At lægen forklarer patienten, hvor dennes tal ligger ved den pågældende kontrol, og hvilke behandlingmål de bør stile efter
 • At lægen informerer patienten om, hvordan vedkommende selv kan medvirke til at nå de fastsatte behandlingsmål ved sund livsstil og god egenomsorg
 • At konsultationen hos lægen er lang nok til, at patienten har mulighed for at fortælle og spørge til forskellige problemstillinger fra hverdagen
 • At lægen indberetter alle patienters data til en landsdækkende kvalitetsdatabase (NIP - Nationale Indikatorprojekt), for at sikre at kvaliteten af behandling kan følges
 • At patienten får den samme, ensartede, optimale behandling uanset bopæl og læge
 • At patienten nemt og hurtigt kan blive tilset af specialist, hvis det er påkrævet

Balancekortet - de optimale tal

Både når det gælder diabetes 1, 1½ og 2 er målet for diabetesbehandlingen at få en så velreguleret diabetes som muligt. En diabetes med et langtidsblodsukker, kolesteroltal og blodtryk så tæt på det normale som muligt. Formålet er at mindske risikoen for følgesygdomme.

Det er ikke muligt at opstille mål for en diabetesbehandling, der gælder for alle patienter. Dog kan de optimale tal være en rettesnor, som patienten og behandleren kan tage udgangspunkt i. En guide til de mål, patienten ideelt set bør nå i behandlingen af sin diabetes.

Tallene herunder er hentet fra Diabetesforeningens balancekort. Balancekortet fortæller, hvad diabetikere bør tjekkes for og hvor ofte, de bør tjekkes. Kortet er desuden en guide til de optimale mål, diabetikere ideelt set bør nå i behandlingen af deres diabetes ift. langtidsblodsukker, blodtryk og kolesteroltal:

 • Langtidsblodsukker (HbA1c) type 1-diabetes: Under 53 mmol/mol
 • Langtidsblodsukker (HbA1c) type 2-diabetes: Under 48 mmol/mol
  (under 58 mmol/mol ved hjerte-/karsygdom)
 • Blodtryk: Under 130/80 mmHg (under 125/75 mmHg ved nyrepåvirkning)
 • Totalkolesterol: Under 4,5 mmol/l (under 4,0 mmol/l ved hjerte-/karsygdom)
 • LDL-kolesterol: Under 2,6 mmol/l, dog under 1,8 mmol/l forhøjet blodtryk eller hjertekarsygdom (evt. under 1,4 mmol/l hos udvalgte patienter med meget høj risiko)

Bestil balancekortet i vores netbutik

Balancekort

Balancekort

Kortet fortæller diabetespatienten, hvad vedkommende bør tjekkes for og hvor ofte, vedkommende bør tjekkes.

Hent balancekortet

Dansk Voksen Diabetes Database

Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) er et landsdækkende projekt, der følger behandlingskvaliteten i Danmark. DVDD udfører kvalitetsmålinger, der giver indblik i, hvor gode de enkelte sygehusafdelinger (og dermed regionerne) er til at behandle, pleje og genoptræne patienter med bestemte sygdomme – herunder diabetes.

For at kunne vurdere kvaliteten af diabetesbehandlingen foretager Dansk Voksen Diabetes Database målinger på forskellige elementer i behandlingen. Disse målepunkter kaldes indikatorer. En indikator kan for eksempel være hvor mange af patienterne, der har fået målt deres langtidsblodsukker på et år. Indikatorerne er valgt, fordi de hver især har betydning for det samlede resultat af behandlingen. Indikatorerne er udvalgt af indikatorgruppen.

For hver indikator er der fastsat en standard. Standarden er det kvalitetsniveau, som afdelingerne skal stræbe efter at opnå. Et eksempel på en standard er, at mindst 95 procent af patienter med diabetes får målt deres langtidsblodsukker en gang om året.

DVDD har i første omgang valgt at måle på, om patienter med diabetes får en række kontrolmålinger og undersøgelser tilstrækkeligt ofte.

Offentliggørelse af resultater

En gang om året offentliggør DVDD resultaterne af kvalitetsmålingerne fra de enkelte regioner og sygehusafdelinger for at sikre, at diabetesbehandlingen har en høj kvalitet. Målet er, at behandlingen af diabetes er lige god, uanset hvor i landet og på hvilket offentligt sygehus, patienten er i behandling.

DVDD finansieres og drives af Danske Regioner. Diabetesforeningen har en repræsentant siddende i indikatorgruppen for DVDD-diabetes. Det blev etableret i 1999 i et samarbejde mellem:

 • Den Almindelige Danske Lægeforening
 • Dansk Medicinsk Selskab
 • Dansk Sygeplejeråd
 • Sygeplejefaglige sammenslutninger
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter
 • De daværende amter og H:S
 • Sundhedsstyrelsen
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Se de seneste offentliggjorte resultater fra Dansk Diabetes Database

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes