MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Projekt: Biobanken på Herlev Hospital

Dansk biobank hjælper forskningen i type 1-diabetes. Siden 2004 har Diabetesforeningen hvert år støttet Biobanken med et beløb, der delvist har dækket driften.

Registret over børn og unge med type 1-diabetes fik i 1997 tilknyttet en biobank, hvor alle nydiagnosticerede børn med type 1-diabetes er blevet tilbudt deltagelse. I første omgang tog forskerne prøver fra børnene, deres søskende og forældre, men siden 2010 er det kun børnene med type 1-diabetes, der har afleveret blodprøve til biobanken.

Over årene er der indsamlet prøver fra mere end 3.500 børn med type 1-diabetes, og biobanken udgør i dag et af de mest omfattende biologiske registre over børn med type 1-diabetes.

Biobanken ejes af Dansk Selskab for Børne- og Ungdomsdiabetes. Den daglige leder og ansvarlig er professor, overlæge, dr.med. Flemming Pociot, og det er Region Hovedstaden, der fører tilsyn med biobanken. Biobanken er fysisk placeret på Herlev Hospital.

Opbakningen blandt familierne har hele vejen igennem været stor, og cirka otte ud af ti børn med diabetes, der har fået diagnosen siden 1997, er i dag med i biobanken.

Biobanken er en enestående forskningsressource – også i international sammenhæng – og bruges til vigtig forskning inden for det genetiske og immunulogiske felt.

Siden oprettelsen i 1997 har undersøgelser i prøver i biobanken resulteret i mere end 20 videnskabelige publikationer. Blandt andet har prøverne været brugt til at kortlægge et antal risikogener for type 1-diabetes, beskrivelse af tabet af betacellefunktion op til seks år efter diagnose og sammenligning af blandt andet risikomarkører mellem familier med et enkelt diabetestilfælde og familier med flere samt immunulogiske analyser og sammenligning af børn med diabetes og deres ikke-diabetiske søskende.

Kommende studier forventes at give helt ny viden om de risikomarkører, der afgør udviklingen af følgesygdomme.

Professor, overlæge, dr. med. Flemming Pociot:

Flemming Poicot

Flemming Pociot

- Biobanken er en kæmpe ressource for forskningen, og det er enhver forskers drøm at have sådan et materiale. Det meget brede materiale kan være med til at udjævne de skævheder, det kan give, hvis man kun har adgang til de patienter, man ser til daglig i klinikken.

- Vi er utroligt interesserede i at finde de markører, som måske kan gøre, at man kommer lettere igennem den første tid med sygdommen. En række studier fra Biobanken tyder på, at vi kan forlænge honeymoon-fasen, hvor barnet stadig har en vis insulinproduktion. På sigt håber vi at kunne identificere de gener eller markører, der gør, at man bevarer insulinproduktionen i længere tid. Det vil gøre det nemmere for både barnet og familien.

- Det ultimative mål at finde de risikoprofiler, som kan bruges på dem, der ikke endnu har udviklet sygdommen. I dag kan vi forklare 70-80 procent af tilfældene med gener. Selv om man kunne forklare alle tilfælde med gener har vis desværre ikke endnu en behandling at tilbyde. Men når vi får det, kan Biobanken gøre, at vi har værktøjerne til at identificere dem, der skal have forebyggelse eller behandling.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes