MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Projekt PIFT

Pårørendeinddragelse, forebyggelse og tidlig opsporing i familier med type 2-diabetes

Read in english

PIFT er et treårigt forsknings- og innovationsprojekt, der løber frem til 2018. Projektgruppen består af de fire parter: Region Syddanmark, Region Hovedstaden, Steno Diabetes Center Copenhagen og Diabetesforeningen. 

Hvis du er interesseret i at deltage eller høre mere om projektet, kan du kontakte projektleder Tue Helms Andersen (mail: tha@diabetes.dk eller telefon: 26 28 06 40). 

De sundhedspædagogiske værktøjer er nu færdigudviklet, og kan hentes

Hent de sundhedspædagogiske værktøjer her

Formålet med projektet er:

  1. Medvirke til at forebygge og opspore type 2-diabetes blandt familiemedlemmer og pårørende i familier, hvor mindst ét familiemedlem er diagnosticeret med type 2-diabetes. 
  2. Støtte og styrke egenomsorg og handlekompetencer i familier, hvor mindst ét familiemedlem er diagnosticeret med type 2-diabetes. 
  3. Kompetenceudvikle sundhedsprofessionelle, der underviser på en patientuddannelse, så de klædes på til at inddrage familiemedlemmer. 

Projektet vil i løbet af projektperioden udvikle:

  • Viden om udfordringer og behov i familier med type 2-diabetes.
  • Sundhedspædagogiske værktøjer, metoder og modeller målrettet familier, hvor mindst en har type 2-diabetes.
  • Et kompetenceudviklingskoncept for sundhedsprofessionelle.

Midlerne til projektet er givet af Sundhedsministeriet og projektets fire partnere. 

Her kan du læse mere om projektet

Her kan du få en oversigt over projektets præsentationer og udgivelser

Andre artikler og links:

Artikel i Behandlerbladet nr. 43, december, 2016: "Nye værktøjer skal hjælpe familier"

Artikel i Behandlerbladet nr. 42, maj, 2016: "Diabetesforeningen styrker de pårørende"

"Fokus på hele familien skal styrke forebyggelsen af type 2-diabetes"

"Tidlig indsats mod diabetes virker"

Artikel fra IDF - International Diabetes Federation Europe: "A family affair: prevention, early diagnosis and treatment of type 2-diabetes"

"Nyt partnerskab om hjælp til familier med type 2-diabetes"

Pressemeddelelse fra Sundhedsministeriet: "Partnerskab får 105 mio. kr. til at løfte danskernes sundhed"

Læs mere om type 2-diabetes

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes