BLIV MEDLEM

Rejsningsbesvær

Hver anden mand over 40 år oplever rejsningsbesvær (erektiv dysfunktion) i større eller mindre omfang. Da rejsningsbesvær er en udtalt følgesygdom til diabetes, undersøgte Diabetesforeningen i 2007, hvor stort problemet er for mænd med diabetes.

Med undersøgelsen ønskede Diabetesforeningen at få belyst et personligt og tabubelagt emne. Undersøgelsen skulle bl.a. gøre os klogere på, i hvor høj grad mandlige diabetikere rammes af rejsningsbesvær, hvordan det påvirker livskvaliteten, og hvorvidt lægen tager problemet op under samtalen ved de jævnlige kontrolbesøg.

Undersøgelsen skulle samtidig sikre Diabetesforeningens medlemmer en opdateret og kvalificeret rådgivning om rejsningsbesvær og danne baggrund for informationsmateriale om emnet.

Undersøgelsen viste, at to ud af tre mænd med diabetes oplever rejsningsbesvær, de fleste hver eneste gang de gerne vil dyrke sex. Det svarer til cirka 135.000 danske mænd. Mændene vil gerne tale med lægen om problemet, men lægen spørger ikke. Dansk Selskab for Almen Medicin, der repræsenterer de praktiserende læger, er villige til at lave nye regler, så det bliver fast procedure til kontrollen at spørge om, hvordan det går med sexlivet.

Undersøgelsen var den første danske. Den blev lavet i et samarbejde mellem Diabetesforeningen og medicinalvirksomheden Eli Lilly.

Hent rapporten om rejsningsbesvær

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes