BLIV MEDLEM

Brugen af teknologiske behandlingsredskaber og andre hjælpemidler til tracking og selvmonitorering

Diabetesforeningen har i september 2018 foretaget en undersøgelse blandt deltagerne i Diabetesforeningens Diabetespanel.

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen var at afdække hvordan behandlingsredskaber og hjælpemidler er en hjælp i hverdagen med diabetes. Det undersøges, hvor stor en andel af respondenterne, der selvmonitorerer og deler data herfra med sin diabetesbehandler. Ligeledes bliver respondenterne spurgt ind til, i hvor høj grad de er opsøgende omkring ny viden om diabetes hjælpemidler, samt hvor de søger information og inspiration om sund livsstil.

829 deltagere har gennemført, og 29 deltagere har angivet nogle svar, hvilket giver en svarprocent på 49,1 %.

Undersøgelsens resultater er blevet brugt i Diabetesforeningens medlemsblad, der udkom i november 2018.

Hent rapporten om brugen af teknologiske behandlingsredskaber og andre hjælpemidler

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes