BLIV MEDLEM

Sådan spiser vi med diabetes - Madvaner

Diabetesforeningen har i december 2018 foretaget en undersøgelse blandt deltagerne i Diabetesforeningens Diabetespanel. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen var at afdække mad og madvaner for mennesker med diabetes.

Vi undersøger, om respondenterne har ændret madvaner, siden de fik diabetes og i givet fald hvordan.  Derudover spørger vi ind til, om respondenterne har nået de mål, som de satte sig i forbindelse med deres kostomlægning.

737 deltagere har gennemført, og 23 deltagere har angivet ’nogle svar’, hvilket giver en svarprocent på 44,1 %.

Undersøgelsens resultater er blevet brugt i Diabetesforeningens medlemsblad, der udkom i februar 2019.

Læs undersøgelsen: Madvaner

Læs medlemsbladet Diabetes (februar 2019)

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes